Místo bývalé restaurace bude divadelní zkušebna. Komerční služby poskytované v pasáži jihlavského divadla zase nahradí reprezentativní kavárna. Takové jsou vize nového ředitele Horáckého divadla Ondreje Remiáše. Jeho návrhy na úpravu prostor krajského divadla včera posvětili také krajští radní.

„Cílem změn by mělo být oživení a zatraktivnění prostor, které jsou určeny návštěvníkům divadla a veřejnosti, a současně k adaptaci prostor pro účely zkoušek herců a pro vzdělávání veřejnosti," uvedl v předloženém materiálu Radě Kraje Vysočina Ladislav Seidl, vedoucí krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Na nutných změnách se včera shodli krajští radní. Nyní zbývá domluvit se se stávajícími nájemci na ukončení smluv a přestavbě nebude nic bránit. Náklady na přestav- bu ve dvou patrech divadla by mohly podle náměstka hejtmana Kraje Vysočina Vladimíra Novotného (ČSSD) dosáhnout přibližně jednoho milionu korun.

Současné příjmy z komerčních nájmů dosahují ročně asi 350 tisíc korun. „Nájemní smlouvy u třech subjektů končí koncem letošního roku. Jeden nájemce měl smlouvu delší, ale s tím už jsme se domluvili," poznamenal náměstek Novotný.

Jana Krepindlová z finanční společnosti, která je v budově divadla v nájmu, potvrdila, že o uvažovaných změnách ví. „V těchto dnech ukončujeme nájemní smlouvu. Více vám k tomu říkat nebudu," uvedla stručně Krepindlová.

Restaurace netáhla

Změny v divadle by proto mohli návštěvníci i zaměstnanci pocítit už v polovině příštího roku.

Jedním z faktorů, proč se kraj ve spolupráci s divadlem rozhodl, že změní funkční využití některých divadelních prostor, je restaurační zařízení ve druhém nadzemním podlaží. To už delší dobu nefungovalo a byl problém s jeho pronájmem. „Nedařilo se nám je obsadit. Jednání s podnikateli ztroskotala na tom, že je to v patře a nebylo to přístupné rovnou z ulice," uvedl důvod nefunkčnosti restaurace náměstek Novotný.

Z toho důvodu bude restaurační zařízení přeměněno na divadelní zkušebnu či edukační místnost. Poslouží na nácvik inscenací. Výrazně se odlehčí velké scéně, zejména při zkouškách dialogů a také scén.

Uvolněné prostory bývalé přípravny jídla je plánováno využít například jako sklad fundusu. Uvažuje se také o tom, že bude možné divadelní zkušebnu využít pro workshopy a semináře zaměřené na práci s mládeží.

Jednotlivé menší prostory po komerčních službách budou sjednoceny a přebudovány v divadelní kavárnu. Hlavní úlohou nové kavárny bude nabídnout odpovídající zázemí návštěvníkům divadla před představením, během přestávek představení a současně vybudovat zázemí pro společenské události Horáckého divadla Jihlava. „V současnosti je kavárna zajišťována v provizorních podmínkách ve vestibulu velké scény, což je kompromisní, dočasné a z dlouhodobého pohledu neudržitelné řešení. Prostor nevyhovuje ani potřebám malé scény, s jejímž využitím se počítá ve větším rozsahu," uvedl Seidl v důvodové zprávě pro krajské radní.

Výhodou pro budoucího nájemce kavárny bude snadný přístup z ulice a možnost vytvořit venkovní posezení.

Nový předprodej

V rámci této změny by v prvním nadzemním patře měl vzniknout nový prostor pro potřeby divadla, a to prostor pro předprodej vstupenek ve spojení s obchodním oddělením.

Krajský úřad po vypořádání se s nájemci bude mít za úkol zpracovat stavební záměr akce s technickým řešením a vyčíslením předpokládaných výdajů na realizaci přestavby prostor.