„Poprvé ve své novodobé historii se na jeden víkend 2. až 4. srpna otevře interiér zámku Moravec na Žďársku. V sobotu 3. srpna celý den a v neděli dopoledne bude možné v rámci akce nazvané Otevřený Moravec s průvodcem nahlédnout do několika historických sálů, a také do knihovny rodiny hrabat Gudenus. Novinkou pro návštěvníky a sběratele bude i pamětní razítko zámku,“ uvedla tisková mluvčí Moravského zemského muzea Barbora Javorová.

„Jelikož se objevovaly dotazy veřejnosti, jak zámek vypadá zevnitř, rozhodli jsme se alespoň v rozsahu, který provoz depozitářů na zámku dovoluje, na jeden víkend v roce umožnit zájemcům do útrob zámku nahlédnout,“ doplnil generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Moravecký zámek vznikl ve 14. století. Původně to byla tvrz, která patřila vladykům z Kralic. Když vyhořela, byla přestavěna na zámek, v němž se postupem času vystřídala spousta majitelů. Jedním z nejvýznamnějších byl Jan z Pernštejna. A poslední majitelé byli Gudenusové a Nádherní.

V době, kdy se stal majitelem nemovitosti Gabriel Gudenus, vznikl unikátní park, který je součástí zámeckého areálu. Gabriel Gudenus coby nadšený dendrolog nechal na ploše tří hektarů vysázet na konci 19. století okolo padesáti druhů exotických dřevin. A tento šlechtic byl také jedním ze zakladatelů Moravského zemského muzea v Brně, které dnes zámek i park vlastní.

Ale ještě předtím, než se zámek v Moravci dostal do rukou Gudenusů, náležel do vlastnictví rodiny Vasa. v roce 1842 jej koupila Louise princezna Vasa. Po její smrti spravovala moravecké panství i se zámkem dcera Karola, manželka saského korunního prince a pozdějšího krále Alberta I, která v Moravci v roce 1879 zřídila starobinec. Ten, na památku na svou matku, nazvala Louisin dům. Carola se do Moravce občas vracela, což dokládá i článek v Ozvěně z Novoměstska z 1. srpna roku 1904:

„Ovdovělá saská královna Karola přijela ve středu 20. m. m. z Drážďan přes Brno do Tišnova pravidelným vlakem, do něhož vřaděn královský salonní vůz, a odebrala se odtud ku návštěvě na Moravec, kamž dojela o půl 4. hod. odp. a uvítána zde rodinou urozeného hostitele říš. svob. pána Gabriela Gudenusa, úřednictvem, sestrami z kláštera, školní mládeží a četným obecenstvem. Nevelká vesnička tato prožila tu svoje slavnostní dny. Návštěva ta byla již desátou a příčina, proč královna sem jezdí, jest tato: Karola jest dcerou prince Gustava Vasy švédského a Louisy princezny Badenské. Rodina Vasů zbavena byvší trůnu švédského, uchýlila se do Rakouska, zde koupila několik panství, mezi jiným též Veveří a Moravec, kdež byla princezna Karola vychována, a kde též – jsouc protestantkou – přestoupila v roce 1852 na víru katolickou. Provdala se pak za Alberta saského a stala se 1873 královnou v Sasku. Stala se z ní přehorlivá a nadšená katolička, paní vzácné dobroty, pravý anděl nuzných a chorých, pro něž založila a vydržuje několik chorobinců. Jeden zřídila r. 1879 na Moravci na paměť své zesnulé matky a nazvala jej „Louisin dům“. Chorobinec ten chová 18 lidí úplně chudých a práce pro chorobu neschopných z celého panství moraveckého, kdež co nejpečlivěji opatrováni jsou ct. sestrami řádu sv. Karla Baromejského až do smrti. Na letošek připadá tedy 25letí trvání tohoto domu, pročež oslavován příjezd okázale. Královna cestuje na jméno hraběnka z Plauen, v družině má toliko dvorní dámu a dvorního maršálka, služební personál tvoří čtyři osoby. Po prohlídce školy a tklivém rozloučení odjela v sobotu o tři čtvrtě na čtvrtou přes Veveří do Brna,“ stojí psáno v dobovém tisku.

Pozdější osudy moraveckého zámku nebyly již tak zářivé a okázalé, jako tomu bylo za vlády významných šlechtických rodů. „V roce 1946 sídlila na zámku dětská zotavovna, na jaře 1996 jej převzalo do správy Moravské zemské muzeum v Brně, které jeho interiéry využívá jako depozitář pro své sbírkové předměty a stará se o údržbu této chráněné kulturní památky,“ popsala Barbora Javorová.

Zámek Moravec otevře své dveře návštěvníkům od 2. srpna. „Již na páteční večer připravil Spolek holek Moravec na historickém nádvoří letní kino s filmem Špunti na vodě, v sobotu ve 21 hodin filmoví fanoušci zhlédnou na nádvoří snímek Ženy v běhu. Celý víkend na otevřeném moraveckém zámku završí v neděli v 15 hodin koncert Bobrůvanky,“ prozradila doprovodný program Barbora Javorová.

„Návštěvníci Otevřeného Moravce by se měli připravit na to, že kromě knihovny hrabat Gudenusových a vstupní haly nemá zámek dobový mobiliář, na který bývají návštěvníci na klasicky turisticky zpřístupněných zámcích zvyklí. Perličkou interiéru ilustrující novodobější historii zámku jsou například „fresky“ s hrajícími si pionýry na stěně středověkého sálu,“ dodala.