Loni v pololetí Motorpal vykazoval ztrátu 
v kategorii provozního hospodářského výsledku před odpisy a zdaněním (EBITDA) ve výši 19 milionů korun, letos je oproti tomu v této kategorii ve čtyřmilionovém zisku.
Firma vykázala ve srovnání s loňským pololetím také o 9 procent vyšší tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v hodnotě 507 milionů korun.

„Právě devítiprocentní zvýšení tržeb o 42 milionů korun v kombinaci se snížením provozních nákladů nám pomohlo dostat Motorpal provozně do černých čísel," uvedl generální ředitel firmy Radim Valas, jenž stojí v jejím čele od ledna 2016. „Na konci roku 2016 plánujeme tržby na úrovni jedné miliardy korun a 10 milionů provozního zisku v kategorii EBITDA," dodal Valas. Z více než půlmiliardových tržeb za první až šestý měsíc letošního roku směřovalo asi osmdesát procent produkce na export především do Německa (25 procent), Běloruska (15 procent) a Indie (13 procent). „Pěti procenty se na vývozu podílely Velká Británie a Čína. Motorpalu pomohlo, že se částečně v jeho oboru uklidnily trhy v Rusku a Bělorusku," dodal Valas. 
K mírnému oživení poptávky došlo i u dalších zákazníků.

PROJEKTY V ČÍNĚ

„Od druhého čtvrtletí nám také postupně nabíhají dodávky pro projekty v Číně a Indii, kde se v minulosti posouvalo plnění kvůli tamní odložené platnosti nových emisních předpisů," komentoval situaci na trzích obchodní ředitel Motorpalu Tomáš Emmer. „Navíc se nám též podařilo zahájit spolupráci i na nových, a pro budoucí vývoj Motorpalu zcela klíčových projektech. Věříme, že již brzy budeme moci oznámit podepsání prvních kontraktů," doplnil Emmer.

Motorpalu soud v dubnu 2016 povolil reorganizaci, kterou se firma rozhodla řešit své finanční problémy v rámci letos v lednu zahájeného insolvenčního řízení. Po červencovém přijetí znaleckého posudku by měli věřitelé nyní v průběhu srpna schvalovat aktualizovaný reorganizační plán. Jeho součástí je již avizovaný vstup strategického investora – společnosti Moto Capital a.s. Tím by měla být dokončena tato zásadní etapa ozdravení firmy.

Nový management Motorpalu ihned na začátku roku 2016 zahájil vnitřní restrukturalizaci firmy. V první řadě byla zrušena jedna řídící manažerská úroveň – viceprezidenti, ubyl též počet ředitelů. Takto bez personální náhrady odešlo v úvodní etapě do konce dubna 2016 zhruba třicet lidí.