Dále se podle soudního rozhodnutí musí zdržet užívání všech omamných látek a podrobit se léčení své závislosti. Věci, které potřeboval k výrobě pervitinu, mu byly soudem zabaveny.

„Je vinen tím, že ačkoli věděl, o jakou látku se jedná, vyrobil pervitin v množství deseti gramů, který následně sám spotřeboval," řekl soudce Zdeněk Chalupa. „Za druhé pak: Radek Chlebníček 20. února 2014 odcestoval vlakem z hlavní
ho nádraží v Jihlavě do Polska, kde nakoupil celkem 59 kusů balení léků, které obsahují látky potřebné k výrobě drogy. Ten samý den se po stejné trase vrátil vlakem do Jihlavy, kde byl na hlavním nádraží 
i s nákupem zadržen policí," dodal Chalupa.

V minulosti 
už byl odsouzen

Radek Chlebníček už v minulosti za výrobu omamných látek odsouzen byl. Nepodmíněný trest odnětí svobody na 15 měsíců si odseděl na začátku roku 2012.

Při hlavním líčení u soudu tvrdil, že je už od dubna „čistý" a chce vést řádný život. To prokazoval i svou spoluprací s policií a vlastním doznáním. Soudce v tom také viděl polehčující okolnost: „Nebýt doznání obžalovaného, tak by se jeho trestná činnost objasňovala mnohem složitěji. V jeho prospěch soud hodnotí také snahu polepšit se a vést řádný život. Na druhou stranu nelze přehlédnout, že obžalovaný už byl v minulosti odsouzen za stejnou trestnou činnost."

Ze závislosti se léčí

Důkazní materiály, které poskytl obhájce obžalovaného, potvrzují, že se Chlebníček ze závislosti skutečně léčí. „Současně abstinuji. Na dobrovolnou léčbu jsem se dal vzhledem k tomu, že jsem stíhán už podruhé a také kvůli své přítelkyni a její dceři," řekl soudu při hlavním líčení Chlebníček.

Na otázku soudce, jak si představuje svůj budoucí život, odpověděl, že by chtěl žít s rodinou a najít si práci.

„Po zhodnocení všech relevantních kritérií soud dospěl k závěru, že v tomto případě ještě existuje možnost dát obžalovanému šanci, aby prokázal, že se polepší a že svá slova u hlavního líčení myslel skutečně vážně," odůvodnil podmíněný trest s dlouhou zkušební dobou soudce Chalupa.

Radek Chlebníček se vzdal svého práva na odvolání a vyjádřil se, že ho jeho jednání mrzí. Státní zástupce se svého práva na odvolání rovněž vzdal.

ANETA HRDLIČKOVÁ