Podle webové prezentace tam probíhá výzkumná činnost v oblasti biologie a chovu zvěře, její výživy a testace nových veterinárních přípravků. Obora má šest chovných oddělení, karanténu a lovnou část. Bukovjan se soustředí především na daňky, muflony, jeleny lesní a Dybowského. Doplňkově chová ovce, kozy bezoárové a divoké krocany. V oboře rovněž probíhá reintrodukční program zaměřený na zvýšení stavu tetřívka obecného a králíka divokého.

Ivo Havlík