Přechod do jiného prostředí za novými spolužáky totiž není pro každého zcela jednoduchý. V základní škole ve Vyskytné proto své žáky učí samostatnosti. „Aby pro páťáky nebyl tento skok do neznáma takovým šokem, snažíme se je na to připravovat se značným předstihem. S tímto problémem se ale musí potýkat na všech malotřídních školách," potvrdila ředitelka školy Lenka Linhartová.

Z vyskytenské základní školy letos odejdou dvě páťačky. „Letošní žákyně z pátého ročníku přechází na první základní školu do Pelhřimova a na základní školu do Dušejova," informovala ředitelka Linhartová.
Svěřila se také s tím, že kdyby měli na škole i druhý stupeň, bylo by to pro školáky jednodušší. „U těchto přestupů se občas také setkáváme s problémem, kdy z páté třídy přechází žák, se kterým odejde i jeho mladší sourozenec," řekla ředitelka.

Na pomoc si do vyskytenské školy pozvali i speciálního pedagoga. „Před zhruba třemi lety jsme tu měli Zdeňka Martínka z pedagogicko-psychologické poradny, který rodičům vysvětlil, jaké změny děti čekají při přestupu na městskou školu a že se tohoto kroku nemusí bát, jelikož je na to malotřídní škola dobře připraví," popsala Linhartová zkušenost s odbornou podporou.

Na prospěch a chování dětí škola dohlíží i po jejich odchodu. „Učitelka, která má na starost čtvrté a páté ročníky, je se školami, kam naši žáci odchází, v kontaktu. Předem, ale v případě potřeby i v průběhu roku, společně konzultují jak žákovo chování, tak i jeho znalosti, a to především v cizích jazycích.

Spolupráce mezi školami, která žákům pátých ročníků usnadní tento, pro malotřídky tradiční, přechod na jinou školu, je běžnou praxí. „S dětmi se snažíme zapojovat do různých soutěží, kde mají možnost se s žáky, ale také učiteli z jiných základních škol potkávat a navazovat tak kontakty, které se jim právě v budoucnu mohou hodit," dodala ředitelka Linhartová.

Pavel Rafaj, ředitel pelhřimovské základní školy Krásovy domky, kam začátkem příštího školního roku nastoupí žáci z venkovských škol, vzájemnou spolupráci
s malotřídkami v okrese potvrzuje. „Máme už takovou tradici, že děti ze Základní školy a Mateřské školy Olešná k nám spolu 
se svými pedagogy přijedou a stráví s námi jeden den. Naši budoucí žáci si tak mohou vyzkoušet, jak vyučování u nás vypadá," převyprávěl Pavel Rafaj.

Na zmíněné pelhřimovské základní škole letos přibude šest nových tváří. „Z Olešné k nám přijdou tři žáci, mezi kterými je i jeden autista, 
a jedna žákyně z Vyskytné. Protože ale Základní škola Komenského v Pelhřimově nebude schopna pobrat všechny přecházející žáky, tak přijmeme ještě tři z rynárecké základní školy," vyjmenoval Rafaj, ze kterých škol se k nim páťáci chystají.

Tyto děti z malotřídních škol se na základní škole Krásovy domky snaží dát
do jedné třídy. „Děti si tak budou navzájem oporou. 
Se začleněním do kolektivu 
ale nemají žádné problémy. Děti z malotřídních škol navíc přicházejí velice dobře připravené, takže ani ve výuce nenastávají komplikace," hodnotil Rafaj.
S přestupy žáků z malotřídek do základních škol ve větších městech a obcích se rodiče dotčených dětí 
v některých případech radí 
i s odborníky. „Většinou už ale máme určité dítě podchycené předem. Rodič 
s ním totiž přijde ještě před nástupem do malotřídní školy a o tomto kroku se 
s námi radí. Když se potom při přestupu vyskytnou nějaké problémy, snáze se nám s nimi pracuje," přemítala ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Pel-hřimov Jana Svobodová.

Dodala také, že existuje 
i opačná varianta. „Pokud má dítě určité problémy, tak my rodičům malotřídní ško-lu, kde je takové rodinné prostředí, naopak doporu-číme," uvedla Svobodová 
s tím, že každý přestup 
z prvního stupně na druhý je na jakékoliv škole pro dítě těžký. Školy s těmito kaž-doročními přestupy ale počítají a mají tak pro své žáky připravený různý adaptační program či kurz.