Lidé v nejbližším okolí skutečně elektrárnu vnímají jako přínos pro region. A jaderný odpad, který je mimochodem nyní uložen v meziskladu v Dukovanech, by jim vadit nemusel. Potíž je ovšem v tom, že lokalita vytipovaná pro úložiště není někde pod elektrárnou ani u elektrárny. Neleží dokonce ani na katastru obcí, které mají díky daňovým příjmům z elektrárny málem zlaté kliky, tedy Dukovan a Rouchovan. Vytipovaná lokalita se nachází prakticky uprostřed třebíčského okresu. SÚRAO zkoumalo asi 40 kilometrů čtverečných nedaleko Jaroměřic nad Rokytnou. Poté místo zúžilo na prostor mezi obcemi Ratibořice, Myslibořice, Zárubice a Lipník, zvaný Na Skalním. Hodlá tam začít druhé kolo výzkumu.

A místní lidé se bouří. V úterý například podepisovali petici v obchodě v Myslibořicích. Žádají zastavení průzkumných prací. „Nikdo není schopen zaručit, že časem nedojde k úniku radioaktivity a následné kontaminaci rozsáhlého okolí, včetně spodních vod,“ stojí mimo jiné v textu petice, pod který se podepsala Věra Henešová a další členové petičního výboru z Ratibořic. Právě tam petice vznikla, nyní ji podepisují obyvatelé dalších obcí.

Do Ratibořic přijedou už ve čtvrtek 29. března hasit požár zástupci SÚRAO. Koná se tam jedna z besed, na kterých hodlá správa úložišť své záměry na Třebíčsku vysvětlit. Zatím do obcí dorazily písemné informace. Vyplývá z nich, že podle prvotních povrchových geologických výzkumů SÚRAO lokalitu Na Skalním vyhodnotilo jako vyhovující pro umístění hlubinného úložiště.

Bez střetu zájmů

„Bylo identifikováno průzkumné území pro zvláštní zásah do zemské kůry s názvem Na Skalním, které bude předmětem dalšího zkoumání. Z hlediska projektového řešení je umístění úložiště technicky možné a dle zhodnocení vlivu na životní prostředí nebyl ztotožněn zásadní a vylučující střet zájmů,“ stojí ve zprávě SÚRAO.

Lokalita Na Skalním tak bude zařazena ke stávajícím vytipovaným lokalitám, kterých je v současné době na území republiky devět. Na konci roku plánuje SÚRAO zúžit počet lokalit na čtyři, na nich provede průzkumné práce včetně vrtů. V roce 2025 by pak měla vláda vybrat finální a záložní lokalitu. Vlastní stavba úložiště by měla být zahájena až v roce 2050 a s jeho provozem se počítá od roku 2065.

Ve svých informačních materiálech SÚRAO zdůrazňuje, že považuje komunikaci s občany v lokalitách za klíčovou. „Je zřejmé, že nelze najít pouze vhodné geologické prostředí a následně rozhodnout o vybudování úložiště proti nesouhlasu místních obyvatel,“ stojí například v jednom z posledních informačních materiálů o postupu prací při výběru lokality pro hlubinné úložiště.

Podporu zástupci SÚRAO získávají zatím ve vyšších patrech komunální politiky a u zástupců zájmových a lobbistických skupin, které usilují o výstavbu pátého jaderného bloku v Dukovanech. Lidé z obcí zahrnutých do výzkumných území se v převážné míře staví proti úložišti i proti zkoumání lokalit.

Veřejné diskuse o hlubinném úložišti
29. března v 17.00
Kulturní dům Ratibořice

4. dubna v 18.00
Kulturní dům Myslibořice

5. dubna v 17.30
Restaurace Sport v Budišově

18. dubna v 17.30
Zámek Valeč