Obyvatelé bytových domů mají možnost donášet třeba zbytky zeleniny a ovoce do všech 260 současných stanovišť s kontejnery na tříděný odpad, kde jsou nově umístěny hnědé nádoby.
Majitelé rodinných domů si mohou nechat zdarma přistavit 240litrovou nádobu na bioodpad. Během necelého měsíce o tyto takzvané kompostejnery požádalo už více než 900 domácností, a zájem trvá. „Další zvýšení zájmu o kompostejnery čekáme v období, kdy se začnou sekat trávníky. Ne každý využije kompost na vlastní zahradě," říká vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková.

Pro další zpracování bioodpadu je zásadní jeho čistota, neboť se zpracovává na kompost. Bioodpad nelze odkládat do kontejnerů v igelitových sáčcích, snižuje to kvalitu a hodnotu kompostu. Po vysypání bioodpadu do hnědého kontejneru je možné igelitovou tašku nebo sáček hodit do kontejneru na plasty.

Vysypali do nádoby plasty nebo sklo

První zkušenosti, kdy do hnědých kontejnerů na bioodpad někdo buď z neznalosti nebo ze škodolibosti vysypal například plasty, naštěstí nejsou pravidlem. „Ze 260 kontejnerů na bioodpad jsme nakonec vyvezli do skládky směsného odpadu obsah jen asi čtyř desítek nádob, které byly znečištěny plasty, sklem a dalšími odpady. Napoprvé to považuji za velmi dobrý výsledek a oceňuji odpovědnost obyvatel města. Obsah nádob od rodinných domů je téměř bezvadný," hodnotí první zkušenosti vedoucí divize odpadů společnosti Služby města Jihlavy Josef Eder s tím, že do poloviny března společnost z Jihlavy svezla 31 tun bioodpadu.

Uložení bioodpadu do kompostárny je o polovinu levnější než uložení netříděného odpadu do skládky. Jihlavský poplatek za svážení odpadu reflektuje skutečné náklady na odpadové hospodářství. Pokud bude město za ukládání odpadů platit méně, projeví se nižší náklady i na výši poplatku.

Co je bioodpad?

Do nádoby na bioodpad patří:
z domácnosti: zbytky jídel rostlinného původu, slupky a zbytky ovoce a zeleniny, kávový odpad včetně papírových filtrů, použité papírové ubrousky, čajové sáčky, zbytky obilnin
ze zahrady: tráva a plevele, listí, seno, sláma, košťály a celé rostliny, drcené větve, skořápky ořechů
Do nádoby na bioodpad nepatří:
maso, kosti, pomazánky, vařené těstoviny, omáčky, plasty, sklo, hliník a další kovy, barvy, ředidla a další nebezpečný odpad, elektro a baterie, stavební odpad, kamení, textil, jednorázové pleny, pytlíky z vysavače, cigarety, popel, fritovací olej, uhynulá zvířata, podestýlka pro domácí mazlíčky (kočkolity apod.), exkrementy od domácích mazlíčků