Obyvatelé Hruškových Dvorů stále chodí na zastávku MHD i směrem k Helenínské ulici bahnem nebo po silnici, kde je velký provoz. Chodníky dle jihlavského magistrátu měla dostavět do roku 2017 firma Cz stavební holding, která vystavěla před lety nové sídliště. Nestalo se tak údajně proto, že se v místě plánované výstavby chodníku objevila kopa hlíny, označená za černou skládku zeminy.

Jihlavská radnice s firmou jednala o tom, zda by urovnání terénu a odvoz zeminy provedla na náklady města. Jednání se mělo uskutečnit zhruba před rokem. Od té doby se však nic nestalo. Chodník stále chybí a lidé na zastávku chodí raději po silnici než vyšlapanou blátivou a neosvětlenou cestou.

„Nic nového se nestalo. Není ani bezbariérová zastávka ani chodník k sídlišti," podotkla obyvatelka sídliště Veronika Gondžalová. „Chodím každý den brzy ráno do práce. Chodník končí na protější straně ulice u zatáčky a není tam přechod a brzy ráno jede téměř nepřetržitá kolona aut do práce směr průmyslová zóna.

Je velký problém tam přejít cestu k zastávce, navíc těsně za zatáčkou chodce nikdo nečeká," řekla další obyvatelka sídliště Petra Brodecká.

Podle jihlavského magistrátu má firma Cz stavební holding pokračovat v Hruškových Dvorech ve výstavbě domů, a tak snad dojde také na chodníky. Stále ale není zřejmé, kdo odstraní inkriminovanou kopu hlíny.

„Radnice s firmou prodloužila smlouvu, ve které trvá závazek na vybudování chodníku. Stavební práce by měly začít na podzim tohoto roku nebo na jaře 2018. Je věcí další dohody mezi městem a firmou, zda skládku zeminy nechá odstranit radnice, nebo firma Cz stavební holding a město odstranění uhradí," uvedl mluvčí magistrátu Radek Tulis.

Chybějící chodník mezi sídlištěm a zastávkou Hruškové Dvory však není jediným problémem této části města.

S chybějícími chodníky se každodenně potýkají také lidé, kteří jezdí autobusy do průmyslové zóny v Hruškových Dvorech za prací.

„Zkuste si jet čtyřkou na zastávku Moravské kovárny a jít podél silnice průmyslovou zónou. Jezdí tam kamiony a není to příjemné tudy jít. My tam chodíme každý den," podotkl jeden ze zaměstnanců firmy sídlící v Hruškových Dvorech, který si však nepřál být jmenován.

CHODNÍKY PLÁNUJÍ

Mluvčí radnice poznamenal, že město má připravený seznam nových chodníků, cyklostezek i zastávek městské hromadné dopravy, které chce v Hruškových Dvorech dostavět. Má se jednat o stezky s provozem pro pěší i cyklisty.

„Radnice bude zvát k připomínkování záměrů zástupce firem z průmyslového parku Hruškové Dvory a záměr upraví podle jejich podnětů. Následně radnice zadá vytvoření projektu, který by měl být letos hotov, na akci chce město získat podporu ze zdrojů Evropské unie. Výstavba by mohla proběhnout v roce 2018, nebo po částech v následujících letech podle finančních možností města," upřesnil Tulis.

Obyvatelům Hruškových Dvorů chybí i spojení pro pěší mezi touto částí a centrem Jihlavy. Lidé chodí neoficiální stezkou směrem k čistírně odpadních vod.

Je to nejkratší cesta pro pěší z obydlené části Hruškových Dvorů směrem do centra města a zároveň také nejbezpečnější. Chodníky totiž nelemují ani hlavní silnici navazující na Polenskou ulici. Cesta je registrovaná i na mapě webových stránek stribrnepomezi.eu jako jedna z cyklotras. Dlouho se hovoří o tom, že tam vznikne cyklostezka.

„Radnice má zájem zde propojení vybudovat, záměr ale blokuje majitel pozemku, který vytrvale odmítá pozemek městu prodat. Pozemek bohužel nejde obejít nebo vynechat," vysvětlil Tulis. Jedná se pravděpodobně o Bohuslava Filipa z Ivaně, se kterým již v minulosti magistrát řešil vlastnické spory o pozemky.

Chodníky chybí i kolem rodinných domů v Hruškových Dvorech. Podle zjištění Deníku proto, že dříve by se o ně museli v zimě starat majitelé přilehlých domů, to se jim nechtělo a jejich stavbu odmítali. Teď by je však uvítali.

IVANA HOLZBAUEROVÁ