Odborné šetření provádělo Centrum aplikované psychologie při Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze s finanční a organizační podporou Kraje Vysočina.

„V minulém roce byly v jeho rámci zveřejněny výsledky průzkumu psychosociálního klimatu v porodnicích, který prokázal vysokou spokojenost žen s porodní i poporodní péčí na Vysočině. Letos výzkumný tým zveřejňuje výsledky studie o dopadu psychosociálních faktorů na průběh porodu a psychický stav žen v období krátce po porodu," uvedla Monika Brothánková z tiskového oddělení krajského úřadu.

Studie se zúčastnilo více než dva tisíce žen, které porodily v období od října 2013 do září 2014 v některé z vysočinských porodnic. Sběr dat probíhal v posledním trimestru těhotenství a následně i během poporodního pobytu žen v porodnici.

„Výsledky studie ukazují, že porodní komplikace, jako je například akutní císařský řez, mohou souviset i s psychologickými faktory," uvedla jedno ze zjištění Brothánková. Podle autorek šetření, psycholožky Ley Takács a lékařky Jitky Mlíkové Seidlerové, bylo vyšší riziko akutního císařského řezu zjištěno u žen, které mají během těhotenství nadměrný strach z porodu, a rovněž u žen, které si nejsou jisté ve své mateřské roli.