Evropská iniciativa pro energetické služby (EESI) každoročně oceňuje nejlepší evropské projekty a poskytovatele energetických služeb. Hodnotící komise ocenila na jihlavském projektu komplexnost a ekonomický přínos. Ještě v roce 2011 stály energie jihlavskou nemocnici průměrně 36,4 milionu korun ročně. Od roku 2012 činí tyto náklady díky řadě úsporných opatření a důslednému energetickému managementu méně než 23 milionů korun ročně.

„Při roční splátce investice devět milionů tedy nemocnici ještě čtyři milióny korun úspor zbudou. Suma celkových nákladů na nákup tepla, elektřiny a vody se v příštích deseti letech sníží o celkem 132 milionů korun," vysvětluje výhodnost projektu ředitel nemocnice Lukáš Velev.

Investice do úsporných opatření se zaměřila na výrobu, distribuci a užití tepla, elektrické energie a spotřeby vody. Nejvýznamnější úspory přinesla komplexní rekonstrukce teplovodních rozvodů a předávacích stanic a instalace nového VN transformátoru. Toto opatření umožnilo optimálně využívat dvě stávající kogenerační jednotky ke kombinované výrobě tepla i elektrické energie.

Dalších úspor bylo dosaženo nahrazením původní finančně velmi nákladné centrální výroby páry lokálními vyvíječi páry umístěnými přímo v centrech její spotřeby. Pokročilý systém měření a regulace, včetně systému individuální regulace teploty jednotlivých místností (IRC), společně s vytvořením nového moderního centrálního energetického dispečinku umožnil dodávat energii do jednotlivých objektů a místností Nemocnice Jihlava přesně podle jejích aktuálních požadavků. Dodavatelem je společnost ENESA.

ZUZANA MUSILOVÁ