Omezení provozu způsobí, že lékaři, kteří vypověděli dohody o pracovní činnosti, budou od ledna chodit do práce pouze na osm hodin a nebudou vykonávat přesčasy. To se dotkne pacientů.

„S ohledem na snahu zachovat akutní lékařskou péči bude od 1. ledna sice nemocnice poskytovat plnou akutní péči, ale k určitému omezení dojde v provozu ambulancí a plánovaných výkonů," informovala ředitelka nemocnice Věra Palečková.

V dalších týdnech tak budou odloženy naplánované operace či omezen provozu některých ambulancí. O změnách budou podle vedení nemocnice pacienti informováni v dalších dnech.

Všichni zaměstnanci nemocnice budou mít od ledna o deset procent vyšší tarifní platy, což odpovídá růstu schválenému vládou. „Část lékařů ale vypověděla dohody o pracovní činnosti a požaduje pro sebe další navýšení platů, které by znamenalo dalších pětadvacet milionů korun z rozpočtu nemocnice," uvedl mluvčí nemocnice Roman Kratochvíl.

V zařízení, které zřizuje Kraj Vysočina, pracuje zhruba 140 lékařů. Podle vyjádření nesouhlasících lékařů je zvýšení nízké. „Navrhovaná výše odměn za služby neodpovídá náročnosti práce lékařů, kteří jsou trvale přetěžováni výrazným počtem odpracovaných hodin mimo standardní úvazek, trvale je obcházen zákoník práce. Odměny navíc nebyly valorizovány od roku 2011," konstatoval šéf odborářů z nemocnice, gynekolog Jan Greguš.

Požadavek lékařů se týká i dalších úprav tarifních platů. „Nemocnice jsou personálně devastovány, a toto je důsledek," dodal Greguš s tím, že s přepracovaností lékařů a zdravotníků obecně přímo souvisí další problémy. „Nedostatek času lékaře na pacienta, nedostatečná komunikace ze strany lékaře, možnost chyby přepracovaného lékaře, prodlužující se čekací doby na zákroky i vyšetření v ambulancích," vyjmenovávají lékaři ve svém prohlášení. Stejně tak, že jejich požadavky na vyšší finanční ohodnocení a lepší pracovní podmínky jsou i reakcí na dlouhodobé přehlížení potřeb zdravotníků od vedení nemocnice.

Náměstek hejtmana Vladimír Novotný k tomu uvedl, že i v dalších krajských nemocnicích je personál velmi vytížen. Tamní lékaři jsou podle něj ale ochotní akceptovat desetiprocentní růst platů či přistoupit na kompromisy. „Velmi nás tato situace mrzí a překvapila nás. Nemocnice ji musí paradoxně řešit v době, kdy nejen lékaři dostávají nejvyšší navýšení základu platů za poslední roky. I v ostatních nemocnicích je personál velmi vytížen, ale lékaři jsou ochotni akceptovat desetiprocentní navýšení, nebo přistoupit na kompromisy neohrožující rozvoj nemocnice včetně pořizování nových technologií. Pouze v Novém Městě trvají lékaři na svých požadavcích okamžitého prudkého nárůstu plateb za služby. V případě jejich neakceptace ze strany nemocnice sami navrhli, aby nemocnice připravila směnný provoz. Ostatní zdravotnický personál s navrhovaným navýšením souhlasí," řekl Novotný.

Finanční požadavky lékařů jsou podle něj nereálné. Novoměstští nesouhlasící lékaři však problematiku vnímají jinak. „Nemocnice, jako poskytovatel zdravotní péče, potažmo její zřizovatel Kraj Vysočina, nejsou schopny zajistit péči o pacienty bez porušování zákonných norem. Toto však není doménou jen této nemocnice. České zdravotnictví obecně funguje jenom díky extrémním přesčasům lékařů," dodávají lékaři.

Kraj nařídil revizi kapacit svých zbývajících nemocnic, kam by v krajním případě mohli být neošetření pacienti z Města odkazováni.

Co se píše ve zprávě Kraje Vysočina?

Vedení Nemocnice Nové Město na Moravě a Kraje Vysočina považují za nutné a férové informovat veřejnost i lékaře Nemocnice Nové Město na Moravě otevřeně o případných opat-řeních, která v různém rozsahu a v určité době budou muset být přijata:

- Zavedení směnného provozu s udržením akutní péče

- Omezení plánovaných operačních výkonů na neurčitou dobu

- Omezení provozu některých ambulancí, prodloužení čekacích lhůt

- Omezení provozu některých oddělení, v krajním případě jejich zrušení a nastavení pouze ambulantní péče

- Ztráta výkonnosti nemocnice a pokles plateb zdravotních pojišťoven, do budoucna zásadně ovlivňující financování a péči pro další roky, zvláště v roce uzavírání nových rámcových smluv

- Rozhodnutí omezení až zastavení investic zřizovatele

- Krácení úvazků a v krajním případě ukončování pracovních poměrů napříč všemi obory

zdroj: Tisková zpráva Kraje Vysočina (21.12.2016)

Dlouhodobě neřešený problém

Od 1. ledna 2017 dochází z rozhodnutí ředitelství Nemocnice Nové Město na Moravě na většině oddělení k zásadní změně provozu, a to na provoz směnný. V praxi to znamená výrazné omezení poskytované péče.

Nemocnice, jako poskytovatel zdravotní péče, potažmo její zřizovatel Kraj Vysočina, nejsou schopni zajistit péči o pacienty bez porušování zákonných norem. Toto však není doménou jen této nemocnice. České zdravotnictví obecně funguje jenom díky extrémním přesčasům lékařů.

Česká lékařská komora a Lékařský odborový klub dlouhodobě upozorňují na nedostatek a přepracovanost lékařů a na porušování Zákoníku práce.

S nedostatkem a přepracovaností lékařů, a zdravotníků obecně, totiž přímo souvisí další problémy: nedostatek času lékaře na pacienta, nedostatečná komunikace ze strany lékaře, dále možnost chyby přepracovaného lékaře, prodlužující se čekací doby na zákroky i vyšetření v ambulancích. To jsou skutečnosti, které se mohou pacienta bezprostředně dotknout.

Lékaři nemocnice Nové Město na Moravě upozorňují na plíživě postupující personální devastaci této nemocnice a na přetíženost pracujících lékařů a jejich zhoršující se pracovní podmínky, což vše ve svých konečných důsledcích ohrožuje zdraví a bezpečnost pacientů i zdraví samotných lékařů.

Na tomto místě je třeba zopakovat, že tato situace není problémem jen této nemocnice, ale většiny českých nemocnic (ostatních krajských nemocnic nevyjímaje). Bylo by tedy mylné se domnívat, že odchod pacienta do jiné (krajské) nemocnice by byl řešením problému.

Řešení je jediné: jasně požadovat po svých zvolených představitelích, aby vytvořili pro zdravotníky nezbytné podmínky a takové prostře-dí, aby mohli tito kvalitně a zodpovědně léčit a nedocházelo k omezování dostup-nosti péče negativními provozními změnami a odchodem lékařů. Vznesené oprávněné požadavky lékařů na vyšší finanční ohodnocení a lepší pracovní podmínky jsou i reakcí na dlouhodobé přehlížení potřeb zdravotníků ze strany vedení nemocnice. Opakované připomínky lékařů a jejich vedoucích pracovníků na nutné změny, jež by mohly postupnému zhoršování podmínek a rozpadu erudovaného lékařského stavu zabránit, jsou ignorovány.

MUDr. Jan Greguš, (tiskové prohlášení lékařů Nemocnice Nové Město na Moravě)