Míra nezaměstnanosti se na Vysočině stále drží na relativně nízkých číslech a počet volných pracovních míst, která zaměstnavatelé prostřednictvím Úřadu práce ČR nabízejí, převyšuje počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. „Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je i po kvalifikovaných řemeslnících. Pokud jde o výhled do dalších měsíců, bude se vše odvíjet od aktuální pandemické situace a také probíhající válečný konflikt na Ukrajině,“ uvedl ředitel úřadu Viktor Najmon.

Co se týče procentuální nezaměstnanosti v jednotlivých vysočinských okresech, nejlépe je na tom zmíněný Pelhřimov s 1,7 procenty nezaměstnaných. Následuje ho Havlíčkův Brod a Jihlava s 2,8 a třemi procenty. Okresy s o něco vyšší nezaměstnaností jsou pak Žďár nad Sázavou, kde je nezaměstnanost na 3,4 procentech a pomyslně nejhorší situace je v Třebíči, kde je lidí bez práce 3,9 procent.

Stavební práce na jihlavském dálničním přivaděči, ilustrační foto.
Cesta z Jihlavy k dálnici bude pomalejší, ve čtvrtek začala oprava přivaděče

Nízký je tedy i počet uchazečů na jedno volné pracovní místo. Na Pelhřimovsku činí 0,3 osoby, na Jihlavsku a Havlíčkobrodsku se o jedno místo uchází 0,7 a 1,1 člověka. Na Žďársku a Třebíčsku to je potom 1,8 a 2,1 lidí, kteří hledají práci.

Míra nezaměstnanosti v Česku je v porovnání se zbytkem Evropské Unie i tak velmi nízká. Podle posledních údajů EUROSTATU se v Česku pohybuje na 2,2 procentech, zatímco unijní průměr je až na 6,5.

Nezaměstnanost v okresech v procentech (všechny údaje k 28.2)

Pelhřimov 1,7
Havlíčkův Brod 2,8
Jihlava 3
Žďár nad Sázavou 3,4
Třebíč 3,9
Vysočina 3,1

Uchazeči o zaměstnání

Havlíčkův Brod 1801
Jihlava 2311
Pelhřimov 831
Třebíč 3005
Žďár nad Sázavou 2772

Volná pracovní místa

Havlíčkův Brod 1672
Jihlava 3515
Pelhřimov 3011
Třebíč 1450
Žďár nad Sázavou 1501