Chybí mu kvalifikovaní pracovníci, které si malá obec nemůže dovolit, 
a přitom právě efektivně fungující úřad či radnice jsou jednou ze záruk kvalitního života v obci.

Hlavně s tímto problémem se pokusí vypořádat nově vznikající dobrovolný svazek obcí Nová Lípa, který zahrne vesnice i města na jihozápadě Pelhřimovska. Hlavním iniciátorem jeho založení je starosta Černovic Jan Brožek společně se starostou Kamenice nad Lipou Ivanem Pfaurem. „Chceme navázat na práci současného projektu Meziobecní spolupráce, který momentálně dobíhá do svého konce. Naším vzorem je i pacovský Mikroregion Stražiště, který na celostátní úrovni přináší dobré výsledky. 
V současné době zastupitelstva příslušných obcí schvalují stanovy nového dobrovolnického svazku a na 25. června plánujeme ustavující schůzi v Černovicích, kde svazek bude sídlit. Na ní zvolíme předsedu a tři místopředsedy," nastínil černovický starosta Jan Brožek.

Pro členské vesnice tak hlavní výhoda spočívá v tom, že budou mít k dispozici odborné poradce a pomocníky, kteří jim uleví od administrativní zátěže. Budou je například informovat o připravovaných dotacích a pomohou i se zpracováním žádosti o dotaci.
„Na druhé straně svazek pomůže i městům, například ve spolkové činnosti. Konkrétně v Černovicích máme hodně spolků, neziskových organizací a dobrovolníků, 
a když jejich členové potřebují s něčím poradit, v podstatě se nemají na koho obrátit. Nyní by i jim pomohli odborníci," doplnil přínos Nové Lípy pro města Brožek.

V Kamenici nad Lipou v letech 1999 až 2005 fungovalo podobné sdružení s názvem Mikroregion Pelhřimovsko – jih. Zahrnovalo jednadvacet obcí a celkem zhruba šestnáct tisíc obyvatel.

Z Mikroregionu se v roce 2005 stal svazek obcí Lípa, který s činností skončil o šest let později. „Za tuto dobu svazek obcí zajistil vybudování několika cyklostras, pro obce zařídil potřebnou výpočetní techniku a vyřešil některé úpravy veřejných prostranství v obcích," zmínil kamenický starosta Ivan Pfaur.

Nová Lípa by měla zahrnovat obce až k západní hranici Kraje Vysočina (Křeč, Černovice) po obce na jihu okresu (Mnich, Kamenice nad Lipou). „Nový dobrovolný svazek tak vznikne v podstatě na území Sdružení Svidník, Brána Vysočiny a na území bývalého svazku obcí Lípa," upřesnil kamenický starosta Pfaur.

Členství ve svazku je dobrovolné a rozhodují o něm zastupitelé obcí. Podle koordinátorky meziobecní spolupráce na Pelhřimovsku Alžběty Kolářové oslovili iniciátoři vzniku Nové Lípy pětadvacet obcí. „K prvním, které schválily stanovy, patří nejmenší obce Hojovice a Křeč," doplnila Kolářová.

Starosta Křeče Josef Čamra vidí pozitiva členství v Nové Lípě v tom, že jim fundovaní pracovníci poradí v otázce rozdělování dotačních peněz. „Pokud totiž chceme, abychom z nabídky dotací čerpali maximum, musíme s v dané problematice dobře zorientovat," uvažoval Čamra. Na druhé straně ale přiznal, že má trochu obavy z toho, aby se všechny členské obce domluvily. „Každá z nás si totiž žije svým životem. Především bych chtěl, aby nový svazek pomáhal lidem a aby výsledky jeho činnosti byly v obci vidět," přemítal starosta Křeče.