Přesto má novorychnov-
ská starostka Iva Reichová jednu příznivou zprávu. Na pouť, která se zde bude konat 
v polovině srpna, restaura-
ce otevřena bude a díky místním sportovcům se uskuteční i pouťová zábava.

Hledání trvalého nájemce radniční restaurace ale nekončí. „Ozvali se nám tři. První se přijel podívat, jenže pak se už neozval. Druhý se hned ptal, zda bychom mu do začátku neposkytli půjčku, takže jsme se s ním rozloučili. A třetí na domluvenou schůzku ani nedorazil," popsala dosavadní zkušenosti s hledáním nájemce restaurace Reichová.

Když novorychnovská radnice v polovině dubna s hledáním nájemce začínala, požadovala nájemné osmnáct tisíc korun za měsíc.

Sleva neoslovila

S ohledem na situaci zastupitelé odsouhlasili jeho snížení na dvanáct tisíc korun za měsíc. Zájemci se ale stále nehrnou. „Součástí restaurace jsou rozsáhlé skladovací prostory, restaurace má celkem skoro tři sta čtverečních metrů, nájemné musí odpovídat cenám, za jaké pronajímáme jiné nemovitosti," řekla starostka.

Radniční restaurace v Novém Rychnově byla otevřena před patnácti lety. První dva roky ji provozoval městys sám, personál tvořili jeho zaměstnanci. Poté se provozu ujali nájemci, kteří si kompletně služby zajišťovali ve své režii.

Přestože v Novém Rychnově neměla radniční restaurace plnohodnotnou alternativu, její sláva postupně upadala. Jestliže na počátku tisí-ciletí prodala restaurace dvě stě obědů, v poslední době to bylo padesát jídel v poledne denně. Přesto podle Reichové není na pořadu dne řešení, aby znovu provozoval restauraci městys. „O této variantě neuvažujeme. Pořád si myslím, že restauraci má provozovat soukromník," připomněla sta-rostka.

Oním soukromníkem podnikatelem určitě nebude Magda Vaňková, která před lety převzala provozování hote-
lu na Křemešníku, turistické dominantě zdejšího regionu. „Hotel na Křemešníku nás zaměstnává dostatečně, je to docela náročné. O převzetí dalšího restauračního provozu neuvažuji, novorychnovskou radniční restauraci si do náj-mu určitě nevezmu," vzkázala Vaňková.

Potenciál nechybí

Přesto potenciál pro úspěšné provozování restauračního provozu Nový Rychnov, kde
i s místními částmi žije přes 
tisíc lidí, docela má. Už několik let jsou zavřené dveře soukromé zámecké restaurace, hospoda U Hernů otevírá až odpoledne a nabízí pouze pi-
tí. Jako provizorium se jeví příležitostně otevíraný výčep v hasičské klubovně. „Samozřejmě že místním lidem dobrá fungující restaurace chybí, tyhle názory jsem v posledních týdnech zaslechla opakovaně," potvrdila starostka Reichová.