První stavbou, která by na trase připravovaného obchvatu měla vzniknout, by měla být mimoúrovňová křižovatka ulic Hrotovická a Spojovací. Myslí si to vedoucí třebíčského radničního odboru dopravy a komunálních služeb Aleš Kratina. Důvod je zřejmý. Aut jezdí po hlavní ulici tolik, že odbočit z vedlejší bývá už i mimo špičku obtížné.

„Mělo by to být první, co se postaví, protože už dnes je tam situace neúnosná," řekl Aleš Kratina. Mimoúrovňové řešení silnic by pomohlo zejména lidem, kteří pravidelně cestují z Boroviny do Dukovan, a takových není málo.

„Pokud nám to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odsouhlasí, objekt by se mohl stavět za dva roky. Následně chceme prioritně stavět jihozápadní úsek včetně Spojovací," popsal Aleš Kratina.

ŘSD je zdrženlivější

Marie Tesařová z vysočinské správy ŘSD však zůstává zdrženlivější. „Jen tak to nikdo do výstavby nepustí, stavba musí být vymyšlená a chválená jako celek od začátku do konce. Dokud nebude, stát nemůže dát do výstavby ani korunu," upozornila.

Konkrétní nechtěla být ani k termínu výstavby. „Zatím není hotová EIA (vyhodnocení vlivů na životní prostředí poznámka redakce). Ta rozhodne, jestli bude stavba realizovatelná," poukázala Marie Tesařová na riziko projektu.

Jen samotná EIA trvá celý rok. Až bude EIA, musí se udělat projekt. Proto zatím ŘSD nechce o termínu stavby ani spekulovat.

Jihozápadní trasu obchvatu Třebíče naplánovali místní politici na počátku tisíciletí a nasměrovali ji do Koželužské ulice a Terovského údolí. To svého času vyvolalo řadu protestů, proti byli zejména ekologičtí aktivisté z místního politického uskupení Břehy.

Aktuální studie jihozápadní části obchvatu je oproti původní verzi mírně pozměněná. Nepůjde středem Terovského údolí, ale pouze po jeho hraně. A na Koželužskou ulici vyústí od borovinské vlakové zastávky nový tunel.

Aktuální studie jihozápadní části obchvatu je oproti původní verzi mírně pozměněná. Pojďme si trasu popsat od začátku. Navázat by měla na připravovaný obchvat Okříšek. Jeho trasa by měla vést od hájenky u Zašovic směrem k Hvězdoňovicím, pak by kopírovala asfaltovou cestu nad rybníkem Steklý a v prostoru pod krahulovským silem by navázala na stávající silnici I/23. Nad dráhou by měl vyrůst nadjezd, auta by dále pokračovala po stávající trase skrze Červenou Hospodu. A za ní by plynule navázal obchvat Třebíče.

Tunel pod hřištěm

Vedl by od trafostanice na Červených Hospodách k odbočce do Poušova. A zde je první změna. V původní variantě byl zakreslen velký zářez dolů k fabrice. Místo něj by měl vzniknout 250 metrů dlouhý tunel. Povede pod škvárových hřištěm. Poté by trasa obchvatu pokračovala po stávající Koželužské. Studie v tomto úseku počítá s protihlukovým opatřením vůči panelovému domu. U Janova mlýna přichází další změna. Ve starém návrhu byla zakreslena mimoúrovňová křižovatka, obchvat šel dále mostem kolem stodoly.

Místo ní je navržena téčková křižovatka. „Projektantovi se podařilo dostat mostem o délce 75 metrů přes údolí na hranu svahu Terovského údolí, kde by silnice pokračovala podél zahrad až k bočnímu údolí. Tam je další sto metrů dlouhý most a už jsme téměř u polikliniky. Terovské údolí jsme de facto obešli ve výšce, ne v rekreačních trasách," ukazuje Aleš Kratina.

Čtyři metry pod terén

Za poliklinikou trasa zaznamenává další úpravu, projektant stavbu dostal čtyři metry pod terén. Šíření hluku by mělo tudíž být daleko méně intenzivní. Pro pěší a cyklisty mířící do Slavic povede v těchto místech přes průtah lávka. Obchvat se dále potká s ulicemi Spojovací a Znojemská. „Tam zřejmě bude kruhová křižovatka, měla by stačit. Mimoúrovňová bude muset být na Hrotovické se Spojovací," opakuje vedoucí třebíčského odboru.

Letos by trasu obchvatu měli zastupitelé schválit do územního plánu. ŘSD také bude kalkulovat ekonomickou efektivitu stavby. Napoprvé nevyšla, po úpravách dojde na druhé kolo přepočítávání.

Jihovýchodní trasu obchvatu směrem od křižovatky s Hrotovickou k semaforům na Brněnské a Rafaelově už má radnice připravenu také. Navíc na ni má už hotovu EIA. „Hodnocení vlivu na životní prostředí je kladné, nepotřebujeme další posuzování," sdělil Aleš Kratina.

Dopravní stavba neskončí ani tímto úsekem. Naváže na ni obchvat Vladislavi. I ten už mají dopravní úřednici prakticky kompletně připravený na papíře.