K novým domům se auta dostanou jen jednou cestou, jejíž část je navíc nezpevněná. Obec je však v tomto případě téměř bezmocná, neboť pozemky pod komunikací jsou soukromé, a podle informací Deníku jeden z majitelů nechce o prodeji ani slyšet. „Je to nepříjemný problém. 
K domům se dá přijet jen jednou uzoučkou cestou, kam se vejde sotva osobní auto. Jeden úsek je navíc nezpevněný. Abychom s tím mohli něco udělat, musely by nám patřit pozemky pod komunikací," nastínil situaci starosta Senožat Zdeněk Vaněk.

Dodal, že lokalita Za Sady je v územním plánu obce určena pro výstavbu rodinných domů. „Asi dvanáct jich tam v tuto chvíli již stojí, někde se bydlí, někde se ještě staví. 
Na jaře by se do stavby domu měli pustit další lidé," zmínil Vaněk s tím, že v současnosti už na tomto místě nemá obec žádnou parcelu volnou.

O tom, že Senožatské nedořešený problém s příjezdem 
k novým domům trápí, svědčí i odpovědi v anketě, kterou otiskly březnové Senožatské noviny. „Několika místním jsem položil otázku Jaký je podle vás největší problém naší obce?" vysvětlil, o jakou anketu šlo, starosta.

Ze šesti odpovědí se dvě týkají právě příjezdu Za Sady. „Za jeden z nejdůležitějších problémů naší obce považuji příjezdovou cestu z hlavní silnice k parcelám Za Sady. Bylo by dobré uvažovat o jejím rozšíření a následně i o další alternativě druhé přístupové cesty," napsal obyvatel Senožat s iniciálami J. P.

I podle druhého respondenta s iniciálami H. Š. je jedna přístupová cesta k parcelám nedostačující. „Do budoucnosti je to celkem málo, protože provoz bude větší," uvažoval druhý odpovídající.

Senožatský starosta ještě doplnil, že druhá příjezdová cesta k lokalitě Za Sady vede. „Ta je ale ouvozová, takže připomíná polní cestu a není pro auta vhodná," dodal pro úplnost Zdeněk Vaněk.

Na závěr zmínil, že obec nechce skládat zbraně a ráda by ještě s asi čtyřmi nebo pěti majiteli dotčených pozemků pod první příjezdovou cestou k novým parcelám promluvila. „Na zastupitelstvu jsme si říkali, že se všechny majitele znovu pokusíme oslovit s tím, zda by byli ochotni tyto pozemky obci prodat, abychom mohli cestu opravit tak, aby k novým domům vedla pohodlná a bezpečná komunikace," přál si starosta Vaněk.