„Rekonstrukce vyšla obec na téměř 8,5 milionu korun. Společnost ČEZ nám přispěla finančním darem 3,4 milionu korun. Dokončili jsme první z řady investic do tohoto areálu, další rekonstrukce budou po etapách následovat," přiblížil starosta Dukovan Miroslav Křišťál.

Do nových prostor se těší také Vincenc Horník, který vede spolek technických sportů: „V prvním patře budeme mít střelnici. Střílet budeme se vzduchovkami a z luků. Prostory k tomu budeme mít uzpůsobené. Doposud jsme využívali provizorní prostory místní sokolovny."

Scházet se zde budou chovatelé a také členové jezdeckého klubu. Ti se starají o koně, kteří jsou v areálu ustájeni.