Čolek velký patří mezi evropsky významné druhy a je chráněný. „V celé CHKO evidujeme jen asi šest lokalit s tímto druhem, takže nás nález opravdu potěšil," sdělila Petra Doležalová.

Obojživelníci, mezi něž čolek velký patří, nejsou u veřejnosti ve většině případů právě oblíbení. K roztomilosti mají hodně daleko a řada lidí se jich přinejmenším štítí.

Trochu jiný přístup mají k těmto tvorům děti z novoměstské první základní školy, které v loňském roce spolu s pracovníky Správy CHKO a zástupci Sdružení Krajina budovaly tůně pro obojživelníky u rybníka Koupaliště.

„Tůně jsme budovali ručně a děti se při tom pěkně zabahnily, byla to moc pěkná akce," zavzpomínala Petra Doležalová. „Letos na jaře jsme je zkontrolovali, byli tam pulci hnědých skokanů a paní učitelka se zmínila, že tam viděla i užovku obojkovou. Když jsme tam pak ale šli na exkurzi s dětmi, tak už byly tůně prázdné a zakalené. Je nám jasné, že budeme muset nějaký čas počkat, než tůně zarostou vegetací, aby se tam žáby mohly lépe schovat," dodala ochranářka.

S budováním tůněk u Koupaliště spolupracovali také pracovníci Sdružení Krajina. „Přemýšlíme, jak je ještě trochu vylepšit, získali jsme grand z Nadace partnerství a uvažujeme o budování dalších tůněk. Chceme také vytvořit metodiku monitoringu, opět ve spojení s novoměstskou základní školou," vyjádřil se Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina.

Žáci navštěvující novoměstský přírodovědný kroužek by podle představ ochranářů měli pravidelně ke Koupališti chodit a zaznamenávat, teplotu a průhlednost vody a další parametry.

„Zatím to ladíme, s dětmi jsme tam už také párkrát byli, přinesli jsme jim i měřicí přístroje, aby si mohly všechno vyzkoušet. Počítáme s tím, že bychom v rámci tohoto projektu vypracovali metodiku, kterou bychom mohli nabídnout i jiným školám," zmínil se Tomáš Blažek.

Budování tůněk pro obojživelníky nepatří k největším ani finančně náročným akcím, na druhé straně jsou ale důležité a přinášejí výsledky. „Chceme v tom i nadále pokračovat, jsou to věci, které v krajině chybí," řekl Tomáš Blažek.