Už druhou žalobu na jihlavský magistrát ve středu podal přípravný výbor pro vyhlášení referenda proti spalovně odpadů v Jihlavě.

Přípravnému výboru se nelíbí, že jihlavské městské zastupitelstvo na svém pondělním zasedání nevyhlásilo referendum, které by se konalo spolu s komunálními volbami, tedy 10. a 11. října.

Podle vyjádření magistrátu však zastupitelé referendum vyhlásit nemohli. „Proces přípravy referenda je dán zákonem, a nelze jej obcházet. Podle zákona návrh referenda předkládá zastupitelstvu městská rada. Návrh na „obejití" tohoto postupu podaný zastupitelem byl proto nehlasovatelný," vyjádřil se mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis.

S tím přípravný výbor nesouhlasí. „Postup magistrátu je jednoznačně protizákonný. Rada města jde proti více než čtyřem tisícům signatářů návrhu, proti zákonu o referendu i proti rozsudku soudu. Je to neskutečná drzost a pošlapání občanských práv a svobod," komentoval Matěj Man, předseda sdružení Společně pro Vysočinu.

Nicméně podle magistrátu první řádná rada od rozhodnutí soudu proběhne ve čtvrtek a je její povinností předložit návrh ke schválení zastupitelstvu. „K zajištění referenda se zastupitelé postavili kladně, uvolnili na jeho uspořádání dva miliony korun z rozpočtové rezervy města," dodal Tulis.

Na pondělním jednání zastupitelstva vystoupil zastupitel Přemysl Novák (ODS), který chtěl o vyhlášení referenda spolu s komunálními volbami hlasovat. Právě kvůli neprojednání návrhu v městské radě se ale o tomto bodu nehlasovalo. Mnoho zastupitelů také poukázalo na to, že v tuto chvíli je na referendum brzy.

„Referendum přichází ve chvíli, kdy Česká republika nemá přijatý zákon o odpadovém hospodářství. Není pravá chvíle pro to, abychom rozhodovali, že máme skládkovat, nebo spalovat, lidé nemohou vědět důsledky svého rozhodnutí," řekl na schůzi zastupitelstva například Vítězslav Schrek z ODS.

S tím přípravný výbor pro referendum nesouhlasí. „Zastupitelstvo může hlasovat proti vyhlášení referenda, ale pouze v případě, že jsou navržené otázky v rozporu se zákonem. Navržené otázky však soud již jednou uznal jako přípustné. Velmi nemile mě překvapuje, že se mnoho zastupitelů napříč partajemi rozhodlo upřít občanům právo na přímou demokracii," doplnila Michaela Vodová z iniciativy referenda.

Podle města by jihlavští občané měli v referendu rozhodnout o mimořádně vážné věci, která bude mít v budoucnu dalekosáhlý dopad na odpadové hospodářství města, životní prostředí a rozpočet domácností. „Pro kvalifikované rozhodnutí by měla veřejnost s dostatečným předstihem dostat maximum informací, k čemuž bude po komunálních volbách i mnohem více času a prostoru. Referendum by nemělo proběhnout jen proto, aby se naplnil něčí politický záměr, ale jeho výsledek by měl být pro město přínosem," řekl Tulis.

„Pokud soud nyní vyhlásí referendum v termínu s podzimními volbami, což měli učinit již zastupitelé, bude to pro magistrát znamenat připravit celou akci ve značném spěchu. Za vzniklou situaci však nese plnou vinu a zodpovědnost v první řadě Rada města Jihlavy," uzavřel Man.