Po dvouhodinovém jednání soudce důležité rozhodnutí odročil. „Za účelem vynesení rozsudku byla věc odročena na 12. května," informoval Pavel Přibyl, soudce Krajského soudu České Budějovice, pobočka Tábor, který se případem v současnosti zabývá.

Podle rozsudku Okresního soudu Pelhřimov z 12. ledna letošního roku by čtyři hektary pozemků nalézající se mezi hřbitovem a hřištěm 
v Červené Řečici měly patřit státu, což by umožnilo 
v rámci církevních restitucí jejich převod na Arcibiskupství pražské.

Červená Řečice se ale proti rozhodnutí z ledna odvolala. „Po úterním jednání mám pocit, že existuje jiskřička naděje, že bychom o pozemky nemuseli přijít," reagovala starostka Červené Řečice Zdeňka Bečková (SNK ED).

Jde přesně o 40 136 čtverečních metrů pozemků, 
o nichž se dlouho představitelé Červené Řečice domnívali, že patří do majetku města. Pro výklad ze strany červenořečické radnice byl klíčový zákon číslo 172 z roku 1991 o převodu majetku na obce. Právě na základě tohoto zákona považovali v Červené Řečici pozemky mezi fotbalovým hřištěm a městským hřbitovem za obecní.

O žalobě ze strany Arcibiskupství pražského se na červenořečické radnici dozvěděli loni v dubnu. Žalobě, kterou Arcibiskupství pražské podalo na porušení takzvaného blokačního paragrafu, Okresní soud 
v Pelhřimově vyhověl a určil, že vlastníkem pozemku parcelní číslo 400/1 o výměře 40 139 metrů čtverečních v katastrálním území Červená Řečice je stát, nikoli obec.