„Obyvatelé tak budou mít možnost zajistit si lepší ochranu svého majetku, protože syntetická DNA, která se na kolo přenese, je pouhým okem neviditelná a běžným způsobem neodstranitelná," informoval místostarosta Žďáru nad Sázavou Josef Klement.

Doplnil, že značení kol bude zdarma, v první fázi by šlo zhruba o 250 kol a kompenzačních pomůcek. Ty budou navíc vybaveny výstražnou samolepkou, že se jedná o předmět chráněný forenzním značením. Stejně tak je možné samolepkou označit prostory, kde se kola skladují. Bicykl samozřejmě musí být zaregistrován v národní databázi Refiz, tedy v registru forenzního identifikačního značení.

Podle vedoucího městské policie Martina Kunce je v současné době připraven projekt pro žádost o dotaci, kterou následně posoudí hodnoticí komise Ministerstva vnitra. „Pokud nám dotaci zhruba by šlo asi o šedesát tisíc korun, schválí, s označováním kol se bude moci začít ve druhé polovině roku. Osobně doufám, že dotaci dostaneme, protože forenzní značení kol je dobrá věc a v řadě měst se již osvědčila," sdělil vedoucí žďárské městské policie Martin Kunc.

Jízdní kola označená a evidovaná v komplexním systému lze snadno a rychle identifikovat, takže je velká šance jejich návratnosti. Samolepky mají především odrazovat, neboť takto označené jízdní kolo se pro zloděje stává neprodejným, a pro nelegálního držitele, a to i za předpokladu, že dojde k odstranění samolepky, problematickým majetkem. Forenzní značení je viditelné pod UV lampou, pod mikroskopem lze pak přečíst kódy. „Uvidíme, jaký o značení kol bude zájem, případně bychom nabídku rozšířili," dodal Klement.

Jak to funguje?

Forenzní značení umožňuje za pomoci unikátní technologie mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA a ve spojení s databází posílení ochrany jízdních kol a jejich jednoznačnou identifikaci.

Syntetická DNA, která se formou tečky nanese na určitou část bicyklu, je zdravotně nezávadná, po zaschnutí okem nepostřehnutelná a bez viditelného poškození se nedá odstranit.

Jako první v ČR začali forenzní značení kol v roce 2013 využívat v Ostravě.