Vyhlášení Ceny Olgy Havlové se konalo v prostorách České národní banky a připomínalo se i 25. výročí založení Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV), jenž cenu udílí osobnostem, které navzdory zdravotnímu handicapu pomáhají ostatním. Porota letošní laureátku volila z šesti nominací, které postoupily do druhého kola. „Handicap je hrůza, a není to trest. Čím víc vám naloží, tím víc unesete, a můžete se mu vysmát," vzkazuje lidem s handicapem Olga Joklová ml. Navzdory těžké formě této nemoci, která způsobuje Olze každodenní bolest a další velké komplikace se základními životními úkony, jako jsou polykání, pohyb či spánek, je Olga společně se svou matkou již několik let aktivní spolupracovnicí organizace Debra ČR.