Stáří 
a původ železné sekerky budou příští týden zkoumat také jihlavští archeologové z Muzea Vysočiny Jihlava, se kterými Klouda dlouhodobě spolupracuje.

„Tvar a charakter sekerky odpovídá období působení Keltů na našem území. Jsem si jist tak z devadesáti procent. Uvidíme, jestli se nakonec mé domněnky potvrdí, nebo vyvrátí. Přesné datování vzniku tohoto nástroje může určit jen renomovaný archeolog," řekl Klouda s tím, že se zajímavý nález mu přinesl jeden známý.

Kvalitní materiál

„Tato sekerka byla univerzálním nástrojem. Sloužila k osekávání, na utahování, přibíjení, roztloukání, ale někdy 
i jako zbraň. Sekerka je vyrobena z hodně kvalitního materiálu, který toho na rozdíl od těch současných vydrží opravdu hodně," vysvětlil Klouda a doplnil další informace: „Staří kováři to dělali tak, že železný materiál nakoupený v hutích nechali nějakou dobu zakopaný v zemi, nejlépe v rašelině nebo na hnojišti. Z železného prutu se pak vyloučil uhlík a materiál byl mnohem kvalitnější
a odolnější. To je vidět i na této sekerce."

Jihlavský tesař a památkář se určováním stáří a původu sekerek zabývá delší dobu. Zkoumá hlavně sekerky, vyrobené v období od středověku až po novověk. Čerpá z dostupné literatury, účastní se nejrůznějších školení a seminářů a radí se s odborníky 
z jihlavského muzea.

„Archeologové mi sem dokonce čas od času někoho sami pošlou. Obrací se na mě spousta lidí. Vycházím hlavně z poznatků, že každé období, kdy dané nástroje vznikaly, se vyznačovalo jiným způsobem opracování materiálu, typickým tvarem a dalšími charakteristickými rysy," zmínil památkář.

Karlu Kloudovi rukama prošly například i nástroje, nářadí a sekerky z období gotiky, které mohou návštěvníci vidět ve vstupní místnosti 
u vchodu do jihlavských katakomb. „Tam jsou tam třeba nádherné gotické šindelačky, tedy sekerky sloužící na opracování šindelů. Pokud by se nabrousily a nasadily na topůrko, mohlo by se s nimi hned začít pracovat," dodal Klouda.

Ten také podotkl, že opravdu kvalitní kousky pochází převážně z období před třicetiletou válkou, po roce 1620 šla kvalita nářadí a nástrojů rapidně dolů.

ZUZANA MUSILOVÁ