Seminář se koná už zítra a bude určen předně pro studenty magisterských a doktorských studijních programů. Přijít může i široká veřejnost.

Akce, která je pořádána telčským pracovištěm Národního památkového ústavu a Filozofickou fakultou Univerzity Pardubice, Ústavem historických věd, je volně přístupná zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. Seminář probíhá v rámci projektu CRP 13 +.

Po skončení přednáškového bloku navazuje přejezd do renesanční perly jihovýchodní Moravy – do Slavonic, kde proběhne komentovaná prohlídka historického centra, zaměřená na fenomén sklípkových kleneb, jejich genezi a funkci.

Akce začíná v deset hodin přivítáním Zuzany Pavelkové Čevelkové z pardubické univerzity. Po ní přijde na řadu Terezie Vohralíková, která účastníky seznámí s náplní a smyslem práce územních odborných pracovišť Národního památkového ústavu. Poté už přijdou na řadu odborníci, kteří se budou věnovat tématu historických hřbitovů.

Nejprve vystoupí Petr Horák z Prahy, který bude mít výklad na téma Hrob, Smrt a Čas. Po něm bude následovat přednáška Davida Pavlaty z telčského pracoviště památkového ústavu. Věnovat se bude individuálním formám secesního náhrobku v kontextu firemní produkce na pomezí Čech a Moravy. Iveta Schusterová z Univerzity Pardubice seznámí posluchače se

Schwarzenberskou enklávou na hřbitově v Hluboké nad Vltavou a Pavlína Kutová se bude věnovat skotskému pohledu na památkovou ochranu historických hřbitovů.