Na oddělení patologie v Nemocnici Jihlava například pracují nejen lékaři, ale i laboranti, jejichž hlavní náplní je vyšetřovat biologické vzorky pacientů, kteří jsou hospitalizovaní v nemocnici, nebo jim byl proveden odběr vzorku k histologickému vyšetření při ambulantním zákroku.

Bývají tak ve většině případů ve spojení přímo s operačními sály, kde chirurgové při zákroku netrpělivě čekají na jejich verdikt. Podle toho, zda má, nebo nemá pacient zhoubný nádor, se pak rozhoduje o dalším léčebném postupu.

Patologické oddělení je v první řadě jedna velká laboratoř, kde se shromažďují vzorky z celé nemocnice odborných ambulancí, operačních sálů, ale také z polikliniky, privátních zařízení přímo v Jihlavě či okolí.

Odebírají vzorky

„Při operaci nebo vyšetření na ambulanci se odebere vzorek tkáně, například žlučník, znaménko, část sliznice ze žaludku a podobně. Vzorek se po odebrání musí dát nejprve do fixačního roztoku, aby se zabránilo autolýze, tedy rozkladu tkáně. Jenom tahle operace trvá minimálně čtyřiadvacet hodin," prozradila vedoucí laborantka patologického oddělení jihlavské nemocnice Hana Bláhová.

Další hodiny pak zabere samotné zpracování tkáně, zalití do parafínu a příprava preparátu. Poté následuje barvení, které lékařům umožňuje pozorování pod mikroskopem a stanovení diagnózy. Naopak okamžitá akce, peroperační biopsie, přichází ve chvíli, kdy leží pacient na operačním sále a vzorek jeho tkáně je odesílán právě na patologii.

Tam už jsou připraveni lékaři a laboranti a spouští se kolotoč rychlé spolupráce, která má jediný cíl, a to zjistit, zda je nádor zhoubný, nebo nezhoubný. „Výsledek musí patolog sdělit na sál do dvaceti minut," upozornila Hana Bláhová.

Vzorky zalité do parafínu jsou na patologickém oddělení uchovávány po deset let. Během této doby lze dodělat jakékoli vyšetření, což se týká například molekulárněgenetických vyšetření či metod, které se na oddělení jihlavské nemocnice neprovádí.

Každopádně se dá říci, že patologové se po většinu času své práce zabývají víc životem než smrtí.