S více než dvoukorunovým nárůstem součtu vodného 
a stočného budou muset od 1. ledna příštího roku počítat například domácnosti v Pel-hřimově. Stejnou cenu, a to konkrétně 69,95 koruny, zaplatí za vodné a stočné obyvatelé Starého Pelhřimova.
V místních částech okresního města i po drobném navýšení stále zůstávají ceny relativně nízko. Rovných 25 korun zaplatí například Janovičtí, Osrovečtí a Houserovští.

Zajímavostí je, že v Rynárci, který není místní částí Pelhřimova, si vodné vybírají sami, ale stočné ve výši 32,61 koruny za kubík platí městu Pelhřimov, protože obec je napojena na jeho čistírnu odpadních vod (ČOV).
Na zvýšení cen vodného 
a stočného se určitou částí 
podepsaly právě také inves-
tice do loni dokončené ČOV 
v Pelhřimově. „Do kalkulace ceny pro následující rok bylo nutné zohlednit jednak zvýšené odpisy za nově rekonstruovanou čističku a dva takzvaně suché roky za sebou. To se týká konkrétně léta roku 2014 a 2015," sdělil Stanislav Kropáček, vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu Pelhřimov.

Dodal také, že důsledkem je změna proporcí v kalkulacích vodného a stočného, a to na úkor snížení plánovaných oprav vodovodů a kanalizací.

Pelhřimovští se snaží zamezit skokovému nárůstu cen. „V současnosti se zpracovává úprava odpisového plánu ČOV a plánu obnovy vodovodů a kanalizací tak, aby bylo zamezeno skokovému nárůstu cen vodného a stočného. Oba plány musí i po změně respektovat metodiku Státního fondu životního prostředí, který bude následujících deset let kontrolovat naše ceny pro koncového spotřebitele," ukončil Stanislav Kropáček. Rekonstrukce ČOV vyšla na 250 milionů korun.