Koledníci v regionu totiž letos oproti loňsku vybrali o desítky tisíc korun více. Peníze opět pomohou potřebným. Na Pelhřimovsku lidé do tříkrálových kasiček vhodili 583 875 korun. V loňském roce se tu vybralo méně, konkrétně 514 842 korun.

„Oblastní charita Pelhřimov z této částky získá pětašedesát procent na podporu svých sociálních služeb, k nimž patří občanská poradna, Klíč – Centrum pro rodinu, pečovatelská služba, osobní asistence a domácí hospicová služba, dále na podporu dalších činností a lidí v sociální a hmotné nouzi," vyjmenovala Tereza Matějková z Oblastní charity Pelhřimov.

Zbývajících pětatřicet procent z uvedené částky bude rozděleno a posláno na Charitu České republiky, humanitární pomoc v zahraničí, krizový fond českobudějovické diecéze a režii sbírky.

Konkrétně v Pelhřimově tři králové vybrali 174 390 korun, což je o 43 120 korun více než v loňském roce. Celkem sedmačtyřicet skupin koledníků vyrazilo do ulic na Humpolecku. Tři králové tu navštívili Budíkov, Bystrou, Humpolec, Kletečnou, Koberovice, Komorovice, Křelovice, Mladé Bříště, Mysletín, Onšovice, Sedlice, Senožaty, Velký Rybník, Vojslavice, Vystrkov a Želiv.

Chodí více skupin  a roste i výtěžek

Také v tomto případě skončilo v kasičkách více peněz než loni – tři králové vybrali 249 826 korun, což je o 9 124 korun více než v roce 2014.
„Počet skupinek, které obcházejí domácnosti s tříkrálovou koledou, i výtěžek sbírky opět vzrostl. Máme radost z toho, že se daří obnovovat tuto tradici. Za tím vším je práce mnoha dobrovolníků. Tímto jim za Oblastní charitu Havlíčkův Brod děkuji. Vážíme si jejich pomoci. Děkuji také všem, kteří přispěli do tříkrálových pokladniček," uvedla koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Havlíčkův Brod Jana Dománková.
Ta doplnila, že pětašedesát procent výtěžku poputuje pro využití Oblastní charity Havlíčkův Brod, která své služby poskytuje také na Humpolecku.

„Částka je určena na vybudování místa pro třídění, skladování a opravu darovaného šatstva a vybavení domácností. Na tyto práce bychom rádi zaměstnali ženy i muže, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti. Dále budou z výtěžku sbírky podpořeny ostatní služby poskytované Oblastní charitou Havlíčkův Brod a projekt Adopce na dálku," dodala Dománková.

Zbývajících pětatřicet procent celkové vybrané částky zůstane na celostátním kontu Tříkrálové sbírky, aby je bylo možné využít v případě přírodních či humanitárních katastrof u nás i ve světě. Třiadvacet skupinek bájných mudrců z východu brázdilo v rámci Tříkrálové sbírky Pacov, Lukavec a okolí, Mezilesí, Holýšov, Zelenou Ves, Pošnou, Bratřice a Dobrou Vodu.

Přispívali v kostele

V Cetorazi a Velké Chyšce mohli dárci přispívat do kasiček v kostele. Dohromady koledníci vybrali 119 793 korun. „Letos bylo vybráno o více jak osmnáct tisíc více než loni. Všem dárcům moc děkujeme za příspěvky. Peníze, které jsou určené pro účely farní charity, využijeme na provoz pečovatelské služby," přiblížila Alena Kokešová z Farní charity Pacov.

Do Tříkrálové sbírky v Kamenici nad Lipou, Černovicích, Nové Včelnici a okolních obcí se zapojilo více dobrovolníků než loni. „Celkem koledovalo dvaačtyřicet skupinek. Koledníci se sešli v devět hodin ráno na faře v Kamenici, kde dostali od pana faráře požehnání. Po ukončení sbírky čekalo na všechny na faře pohoštění, teplý čaj a dárečky v podobě zahřívacích polštářků a sladké koledy," sdělila ředitelka Farní charity v Kamenici nad Lipou Jitka Koubová.

Kasičky pak byly rozpečetěny za přítomnosti zástupce města a spočítány. Letošní výtěžek činí 162 522 korun a opět předčil rok předchozí, a to o 19 611 korun. Farní charita obdrží částku 105 639,30 korun, kterou použije na podporu terénní pečovatelské a hospicové péče v naší oblasti.

„Ráda bych poděkovala všem dobrovolníkům a skautům z Kamenice nad Lipou a Nové Včelnice, bez jejichž pomoci by se nám nepodařilo získat tolik peněz. Jsem moc ráda, že se sbírka vydařila a že si při takovém náledí nikdo nezlomil nohu," dodala ředitelka Koubová.