Převážně mladí lidé tím chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s pietním aktem, který se chtěl důstojně vypořádat se sedmdesát let starou minulostí. Ohlídat pořádek přijeli raději také policisté.

I když se organizátoři obávali potyček, protest proběhl pouze před odhalováním desky a zůstal jen ve slovní rovině. „Je to ostuda. Čeští občané v Německu nemají nikde pomník. Taky by se ještě mohlo stát, že se v Třešti postaví pomník Hertě Kašparové. Nejlépe za poštou, tam by se vyjímal," narážel na poválečnou historii v sousední Třešti Zdeněk Hübner z Jihlavy, který však odjel ze stonařovského hřbitova ještě před samotným pietním aktem.

Organizátoři nechali udělat pamětní desku na památku Němcům, kteří po válce přišli o život v místních internačních táborech. „Akci dělá pár lidí, kterým není lhostejné, že na našem hřbitově leží ve třech neoznačených hrobech víc jak 200 lidí, z toho převážně dětí a žen, které nevydržely útrapy lágru," uvedla za pořadatele Alena Veliká. Ta byla na konci ráda, že akt proběhl důstojně bez větších problémů. „Jsem ráda, že to proběhlo v klidu 
a vzpomínku nikdo nerušil. Kdo se chtěl poklonit památce mrtvých, ten přišel
v míru," ulevila si Veliká.

Na akci přijela asi šedesátka Němců. Většinou šlo 
o pozůstalé a rodiny lidí, kteří za války ve Stonařově žili. Další šedesátka lidí, která se aktu zúčastnila, byli místní občané. Mezi nimi 
i sedmaosmdesátiletý Josef Přibyl.

Ten je pamětníkem poválečných událostí a těšil se především na setkání s dávnými německými přáteli a jejich rodinami.

Během pietního aktu vystoupila česká i německá strana. Za městys Stonařov promluvil místostarosta Ivan Šulc. Ten připomněl, že akt chce uctít památku lidí, kteří leží v masových hrobech. Organizátoři jim jen chtějí dopřát důstojný pohřeb. „Je to taková pomyslná tečka za jednou neblahou historií," vyjádřil se Šulc. Podle něj ti, kteří si neváží mrtvých, nemohou být ve svém životě šťastní.

POSELSTVÍ PAPEŽE

Stonařovský děkan Jiří Buchta zase připomněl poselství papeže Jana Pavla II. po 11. září 2001. „Papež tehdy napsal, že lidská společnost se musí snažit o spravedlnost. A protože je lidská spravedlnost nedokonalá, musí být doplněna o odpuštění," připojil Buchta.

Kamenná deska byla pořízena za pomoci sbírky v místním kostele a v některých německých obcích. Pomohly také dary od sponzorů. Stojí na ní nápis: Vzpomínáme bezejmenných německých mužů, žen a dětí, rodáků z Jihlavy a okolí, kteří přišli o život v poválečných letech 1945 a 1946 a odpočívají na tomto hřbitově.

Samotnému aktu odhalení předcházela mše svatá, která byla ve dvou jazycích. Českou verzi celebroval děkan Jiří Buchta, německé kázání měl na starosti Christian Martin Pšenička.
Vzpomínkové odpoledne bylo zakončeno prohlídkou křížové cesty.