Tento výsledek by se líbil radnímu Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a pro rodinné politiky Petru Krčálovi. Vše bude ale záležet na dalších jednáních, a hlavně na zisku státní dotace pro stavbu takového zařízení.

„Momentálně jsme ve fázi předprojektu. V roce 2017 by měl vzniknout projekt, na základě kterého bychom žádali o dotaci na stavbu takového zařízení," uvedl radní Krčál.
Hejtmanství v Jihlavě uvažovalo o dvou lokalitách. „Varianta naproti krajskému úřadu padla. Druhá varianta se nám líbí. Jde o stavbu v blízkosti nemocnice, která by v domově zřídila i geriatrickou ambulanci," vyjádřil se Krčál. Podle něj by to bylo vhodné spojení služeb, které senioři denně využívají.

Nápad se líbí rovněž řediteli jihlavské nemocnice Lukáši Velevovi. „Vím o tomto návrhu a považuji to za chytrý nápad. Už jsem dokonce viděl i nějaký projekt a kvituji návaznost služeb pro starší lidi," vyjádřil se Velev.

Zařízení pro seniory by vzniklo v blízkosti stávajícího domova s pečovatelskou službou. „Kdyby se v místě domov postavil, určitě by se potom řešila i přístupová cesta do nemocnice tak, aby to bylo propojené," doplnil Velev. Z pohledu nemocničního areálu by totiž zařízení pro seniory stálo ve vzdálenějším rohu.
Nedostatek lůžek

Kraj Vysočina počítá s tím, že by v zařízení mohlo vzniknout sto nových lůžek. „Na jedno lůžko se počítá náklad půl druhého milionu korun. To znamená, že by šlo o investici za sto padesát milionů. Na to budeme chtít získat státní dotaci," dodal Krčál. Podle něj je počet lůžek na Jihlavsku poddimenzovaný. „V okrese Jihlava je v současné době 326 lůžek. Na Třebíčsku je jich 695. Dobrá situace je i na Pelhřimovsku. Málo lůžek v domovech seniorů je rovněž na Havlíčkobrodsku a na Žďársku," zhodnotil stav v jednotlivých okresech radní.

Kraj nyní připravuje přístavbu se sto devíti novými místy v Havlíčkově Brodě. Podobně jsou na tom ve Žďáru nad Sázavou, kde se rovněž plánuje stavba.

Další rozšíření lůžkové kapacity na Jihlavsku plánují v Telči. Zde se do akce vložil soukromý investor. Je jím společnost Senior holding, která se jako jediná přihlásila do výběrového řízení. Ta by se měla stát i provozovatelem nového zařízení. Starý městský domov pro seniory má zaniknout.

Nový domov na Batelovské ulici by měl vzniknout v areálu bývalého domova mládeže. Měl by se do roku 2018 stát domovem pro sto dvacet seniorů. „Nový provozovatel se zavázal převzít jak všechny klienty, tak i zaměstnance nynějšího městského domova. V novém domově by mělo být zhruba osmdesát pracovních míst," uvedl už před časem starosta Roman Fabeš.

Firma Senior holding staví v republice již dva domovy. Jeden v Praze a druhý v Chrudimi. „Byli jsme se tam podívat a musím říct, že to jsou objekty, ve kterých je stanoven takový standard jako v zařízeních v Rakousku či dalších západních zemích," okomentoval Fabeš. Nový domov v Telči má pojmout dvakrát tolik lidí než ten starý. Při plné kapacitě by měl mít šedesát lůžek běžné péče, padesát dva lůžek zvláštní péče, to budou lůžka pro staré lidi s těžšími nemocemi, jako je Alzheimerova choroba, a osm odlehčovacích lůžek.

Krajské příspěvkové organizace i soukromí, případně obecní zřizovatelé domů pro seniory zahrnujících i specializované služby pro seniory s demencí pracují na rozšíření kapacity svých zařízení. Kraj už schválil několik žádostí o zařazení do krajské sítě. „Pokud všechny záměry vyjdou, na Vysočině bude v domovech pro seniory k dispozici 214 nových lůžek a dalších 109 míst zřídí kraj v domově v Havlíčkově Brodě, jehož přístavba se teprve připravuje," poznamenal radní Krčál.

Desítky milionů

Pokud se všechny plánované záměry zrealizují, Kraj Vysočina získá v následujících letech nejméně 323 nových lůžek, která rozšíří stávající kapacitu pobytových sociálních služeb o více než 12 procent. „Pro kraj i další úrovně rozpočtů to znamená zajistit další prostředky pro provoz v řádu desítek milionů korun," vysvětlil radní Kraje Vysočina a zdůraznil, že na Vysočině jsou nová lůžka ve službách pro seniory potřebná.

V Kraji Vysočina nabízí služby 26 domovů pro seniory s 2 217 lůžky, z nichž jedenáct zařízení s 1 298 lůžky zřizuje Kraj Vysočina. V krajských sociálních službách pracuje přes 800 zaměstnanců.