„Důvodů pro budoucí investici je více. Jde o dlouhodobé přeplnění stávajících pracovišť úřadu, logistické a organizační problémy s odloučenými pracovišti, neefektivní provozní výdaje a očekávané budoucí zvýšení nákladů spojených s údržbou a opravami budov detašovaných pracovišť krajského úřadu,“ uvedla tisková mluvčí Krajského úřadu Kraje Vysočina Jitka Svatošová. V současné době na krajském úřadu pracuje kolem 450 úředníků.

Pokud krajští zastupitelé na svém zářijovém zasedání záměr odsouhlasí, mohla by začít koncem letošního roku předprojektová a projektová příprava s tím, že by se do dvou let mohla stavba zahájit. Stát by měla kolem 400 milionů korun.

Kraj Vysočina uvažoval o dostavbě už v roce 2004, tehdy byly pořízeny první studie, které zhodnocovaly krajem vlastněné pozemky v místě bývalých kasáren kapitána Otakara Jaroše, které sousedily se současným sídlem Kraje Vysočina. „O pět let později byla pořízena projektová dokumentace, k realizaci však nedošlo,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Pro budoucí dostavbu je pravděpodobné, že budou dokumenty základním východiskem finální verze řešení budovy pro krajské úředníky.

„Konkrétně by mělo jít o budovu s několika nadzemními podlažími s dostatkem konferenčních místností a spisoven. Do areálu sídla kraje by se přesunula veškerá agenda ze současných detašovaných pracovišť, další kapacita by mohla být využita pro potřeby krajských příspěvkových organizací působících v komerčních nájmech,“ říká ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeněk Kadlec. Součástí stavby by byly také terénní úpravy.

Podle ředitele krajského úřadu Zdeňka Kadlece by mohla být stavba realizována na přelomu let 2020 – 2021 z vlastních prostředků Kraje Vysočina. Uvolněné budovy, pro které nebude další využití, by byly nabídnuty k odprodeji.