Volné místo nakonec našla ve Středisku charitní pomoci v Humpolci, které lidé znají spíše pod názvem Šatník. „Prošla jsem pohovorem a dostala možnost si práci vyzkoušet. Nakonec jsem nastoupila na zkrácený úvazek, který se díky zlepšení mého zdravotního stavu postupem času navýšil,“ pokračuje paní Kateřina.

Jak sama říká, na této práci má nejraději rozmanitost pracovních úkolů a to, že může pomáhat druhým. „Naučila jsem se mnoho nových věcí, jako je výroba svícnů, věnců, dekorací, nebo jak rychle a důkladně uklidit. Velmi si cením toho, že mě kolektiv přijal i přes moji minulost a dostala jsem důvěru,“ dodává paní Kateřina s tím, že díky práci se jí mimo jiné také daří splácet dluhy.

Šatník funguje od roku 2015 a za tu dobu v něm našla uplatnění téměř dvacítka lidí. „V Šatníku zaměstnáváme osoby dlouhodobě nezaměstnané nebo těžko uplatnitelné na trhu práce a pomáháme jim udržet a rozvinout jejich pracovní návyky a dovednosti,“ uvedla vedoucí Střediska charitní pomoci Lenka Hložková.

Bez Tříkrálové sbírky by ale nemohl fungovat. Brodská charita ho pravidelně dofinancovává právě z jejího výtěžku. „V Šatníku poskytujeme materiální pomoc sociálně znevýhodněným skupinám. Lidé zde mohou nakoupit oblečení, obuv nebo doplňky za nízké ceny, v určitých případech poskytujeme tuto pomoc zdarma,“ vysvětlil ekonom Oblastní charity Havlíčkův Brod Marek Jokš, proč musí chod Střediska fungovat. Pomáhat tak bude i letošní Tříkrálová sbírka.