Výzkum odborníci zahájili už v zimních měsících geofyzikálním průzkumem pomocí magnetometru. „V březnu se nám sondáží podařilo zachytit část kamenných základů a provozních vrstev s množstvím sklohutního odpadu, zlomků skleněných výrobků, sklářských pánví, keramiky a dalších nálezů spojených s provozem hutě,“ prozradil archeolog Petr Duffek ze společnosti Archaia Brno.

Plošná skrývka trasy obchvatu odhalila zbytky jednotlivých staveb značně poškozených zemědělskou orbou a historickou štětovou komunikaci probíhající západně od areálu hutě. „Odkryté situace přinášejí nálezy zlomků výrobků doplňující předchozí povrchové sběry o další položky sortimentu výroby, dále technickou keramiku i několik reliéfních kamnových kachlů,“ informoval Petr Duffek s tím, že nalezli také dva zlomky válcových keramických forem užívaných při výrobě skla s optickým dekorem.

Mezi novými nálezy se objevil další typ kamnových kachlů, tabulové sklo a zlomky výrobků. „Zajímavým nálezem je torzo dvou menších sklářských pánví, které sloužily k tavbě menšího množství skla. Zachovaly se nám části ode dna k okraji, takže můžeme rekonstruovat celé nádoby,“ doplnil archeolog.

Archeologové teď postupně rozebírají a dokumentují jednotlivé objekty. „Nyní nastoupí fáze zpracování výzkumu. Nálezy musí být umyty a opatřeny inventářem, také roztřídíme fotografickou dokumentaci a zdigitalizujeme plán celé lokality. K sepsání nálezové zprávy se dostaneme až v zimních měsících, kdy nám skončí terénní práce i na jiných stavbách,“ poznamenal Petr Duffek s tím, že pandemická situace jim momentálně nedovoluje uspořádat odbornou archeologickou komisi.

V pátek 24. dubna odborníci výzkum v Salačově Lhotě dokončili a skrytou plochu předali k dalším stavebním pracím. „Na stavbě, která potrvá dva roky, se pracuje podle stanoveného harmonogramu. Aktuálně je hotová předložka vodovodu a propustky. Po dokončení archeologického průzkumu poběží naplno zemní práce, které budou pokračovat ještě v dalších týdnech. Práce probíhají bez dopravních omezení,“ upřesnila mluvčí kraje Jitka Svatošová informace k vývoji samotné stavby obchvatu.

První výzkum barokní sklárny na Vysočině metodou plošného archeologického výzkumu provedla Archaia Brno v letech 2005 a 2006 v katastru Nové Vsi u Božejova pod vedením Petra Hrubého. „Již několik let se s kolegou Vlastou Simotou z Městského muzea Antonína Sovy v Pacově zabýváme historií novověké sklářské výroby na Pelhřimovsku. Většinou jsme prováděli opakované povrchové sběry, detektorové prospekce, zaměřili relikty vzácně dochovaných staveb či prováděli rešerše historických pramenů,“ zavzpomínal archeolog Petr Duffek.