„Vždycky jsem každého známého, který zemřel, na jeho poslední cestě doprovázela. Pohřeb v současné době je ale dvojnásob smutný. Celý obřad je ponurý, lidé si udržují od sebe odstup. A doprovodit zemřelého jich chodí jen velmi málo. Lidé se bojí,“ popsala pietní akt v době koronavirové nákazy Marie Buchtová z Habří.

„Je to takové zvláštní. Lidí na pohřby chodí o dost méně, než tomu dříve. Na jednu stranu je to nyní jediná možnost, kdy se můžeme na bohoslužbě sejít, na druhou stranu je ale dobře, že lidé vládní opatření dodržují,“ poznamenal farář Michael Macek z farnosti v Bobrové.

Pohřbům byla vládou udělena výjimka, která neomezuje počet smutečních hostů. V obřadních síních, nebo v případě církevního pohřbu v kostelích, je ovšem nutné respektovat předchozí nařízení ministerstva zdravotnictví. To již dříve zakázalo konání hromadných akcí nad sto lidí. „Nelze ale vyloučit, že na určitých omezujících opatřeních, jako je počet smutečních hostů, přítomnost hudebního doprovodu a podobně, bude trvat pohřební služba,“ podotkl Daniel Trtík z Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Výjimka v případě pohřbů se nevztahuje na další nařízení vlády. Například na povinnost nosit ochranné prostředky jako je rouška, respirátor, šátek a podobně. Nebo na doporučené rozestupy. A pozůstalí si musí také uvědomit, že ne všechny zvyky spojené s pohřbem je nyní vhodné dodržovat.

„Vzhledem k tomu, že pojem pohřeb není z hlediska práva definován, je otázkou, jaká pravidla platí pro smuteční hostinu. Dle našeho názoru kar již není součástí pohřbu, jedná se však o tradiční zvyk, bez kterého si pozůstalí mnohdy nedovedenou pietní akt představit. Po ukončení smutečního obřadu by se tedy na všechny smuteční hosty měla vztahovat pravidla o zákazu volného pohybu osob a povinnosti pobývat v místě svého bydliště,“ vysvětlil Trtík.

„Je-li pro pozůstalé konání smuteční hostiny z hlediska piety nezbytné, považujeme za žádoucí, aby se konala pouze v co nejužším okruhu pozůstalých. Lidé by se taky měli vyhnout fyzickým projevům kondolence jako je potřesení rukou, objetí a podobně,“ dodal.

Také houfné návštěvy hřbitovů se v současné době nedoporučují. Mnohá města dokonce sáhla po omezujících opatřeních. „Jihlavské hřbitovy mají zkrácenou otevírací dobu. A na ústřední hřbitov se lidé mohou dostat pouze hlavním vchodem,“ potvrdila Aneta Hrdličková z kanceláře primátora Magistrátu města Jihlavy.

Zvažuje se také úplné uzavření pohřebišť v době Velikonoc. „Přemýšlíme o tom, že bychom hřbitovy na velikonoční svátky zcela uzavřeli. To z toho důvodu, aby se nám tam neshromažďovalo velké množství lidí. Všechno je to ale ještě v jednání,“ připustila místostarostka Žďáru nad Sázavou Ludmila Řezníčková.