Jedním z projektů je stavba mokřadu a vodních tůní na místě bývalého rybníka na území chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. „Chtěli jsme rybník obnovit v původním rozsahu. To nám však nepovolili, takže jsme hledali alternativní řešení. Vyšly z toho mimo jiné ty soutěžní mokřady,“ prozradil zemědělec Jiří Kunc z obce Sklené na Žďársku.

„V podstatě neděláme nic nového, jen se vracíme k tomu, co věděli už naši předci. Cokoliv přírodě pomáhá v boji se suchem, ať už je to vodní plocha, tůně, meze nebo třeba zasazený strom,“ podotkl Kunc.

Tímto projektem ale ve Skleném nekončí. „Letos na podzim budeme ve spolupráci s obcí dělat další rybník a dvě tůně. V současné době vše vyřizuji,“ doplnil Kunc.

O titul soutěží
Mokřad a vodní tůně ve Skleném na Žďársku
 
Revitalizace vodního režimu na Lesnovských mokřadech na Jihlavsku  

Polní cesta se stromořadím u Vetelských rybníků na Žďársku

Druhým přihlášeným projektem je obnova Lesnovských mokřadů na okraji Jihlavy. „Našim hlavním cílem bylo navrácení zatrubněného Stříbrného potoka na povrch do nového, přírodě blízkého koryta. Dále jsme založili tři mělké tůně a podnikli další kroky na podporu biodiverzity a zadržení vody v krajině,” přiblížil adaptační funkce počinu jeho autor Jaromír Maštera ze spolku Mokřady.

Na řešení blízká přírodě vsadili i ve Žďáře nad Sázavou, a to obnovou lokality Vetelských rybníků. „Podařilo se nám z velkého půdního bloku vyčlenit původní polní cestu, která je zatravněná a umožní průchodnost krajinou. Zmenšuje plochu otevřené půdy náchylné k větrné a vodní erozi. Hlavně se ale jedná o začátek péče o krajinu a vodu v okolí Žďáru,” sdělila Lucie Radilová z odboru rozvoje a územního plánování žďárského městského úřadu.

„Zároveň se stane cenným biopásem - remízem s trávo-bylinným společenstvem, keři, ovocnými, ale i krásnými velkými stromy, které vrátí tomuto kousku Vysočiny její malebnost,“ vyzdvihla Radilová.

Původně měla mít Vysočina v ohni čtyři želízka. Nominovaná byla i přírodě blízká a technická opatření ke zvýšení retence a jakosti vody v povodí vodní nádrže Švihov na Želivce. „Myslel jsem si, že do soutěže mohu přihlásit i projekt, který teprve bude realizovaný. Organizátoři mi však později sdělili, že to bohužel nejde, takže nás museli vyřadit,“ svěřil se Tomáš Kvítek z Povodí Vltavy.

Soutěž Adapterra Awards se koná už druhým rokem. Jejím cílem je upozornit na inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště. „Letos se nám sešlo rekordních osmasedmdesát přihlášek z celé republiky. O vítězi rozhodne porota složená z klimatologů, ekologů a dalších odborníků,“ uvedl David Kopecký z pořádající Nadace Partnerství. Vítěz si odnese stotisícovou odměnu a podívá se na odbornou exkurzi do zahraničí.