Na své poslední letošní schůzi o tom rozhodli pelhřimovští zastupitelé. Hlasování bylo nakonec jednomyslné, přestože se v minulých týdnech vedla ve městě diskuse o možném zvýšení poplatku, jak se říká, za popelnici.

Nakonec obyvatelé hlouběji do kapsy nebudou muset sahat. Přestože podle vedoucí finančního odboru na pelhřimovské radnici Lenky Novákové, která podklady připravovala, k určitému meziročnímu zvýšení nákladů na zajištění chodu odpadového hospodářství došlo. „Pro poplatníky se ale nic nemění, poplatek ve výši 650 korun byl pro rok 2016 zachován," potvrdila Nováková.
Předběžné návrhy na zvýšení poplatku o padesátikorunu se nelíbily některým politikům a už vůbec ne obyvatelům. „Samotné zvýšení poplatku nic neřeší. Je třeba vymyslet motivaci pro ty, kteří lépe třídí," argumentoval mimo jiné proti zvýšení poplatku lidovecký člen finančního výboru Jan Matějů.

Přibude kontejnerů

Úvahy o zvýšení poplatku odmítala i obyvatelka města Michaela Virtová. „Moc se mi nelíbí, že bych platila zase víc. Myslím si, že kdyby poplatek za popelnici zůstal stejný, anebo se dokonce snížil, tak by lidé určitě rádi a více třídili," řekla rovněž před několika týdny.
Po schválení nové vyhlášky s klíčovým údajem o výši poplatku může být Matějů spokojený úplně a Virtová přinejmenším částečně.
Přestože poplatek nebyl zvýšen, v návrhu rozpočtu Technických služeb města Pelhřimova, které jsou městskou příspěvkovou organizací, je více než jeden milion korun, který by měl infrastrukturu pro shromažďování, třídění a odvoz odpadu ve městě posílit. Podmínky by se tak mohly dokonce zlepšit. V příštím roce má jít čtvrt milionu korun na úpravu ploch pro kontejnery a popelnice. Dalšího čtvrt milionu půjde pak na rekonstrukci sběrny odpadů. Na nejrůznější odpadové nádoby a menší či větší kontejnery se v rozpočtu počítá s částkou 570 tisíc korun.

Provoz odpadového hospodářství v Pelhřimově stojí ročně zhruba dvacet milionů korun, z poplatků se hradí zhruba devět milionů. Dalších pět milionů představují výnosy z činnosti systému, zbývajících šest milionů korun jde z rozpočtu města.