„Poslali jsme jim dopisy s upozorněním, že mají poslední šanci se s městem na případném odkoupení dohodnout. Kraj Vysočina, který bude investorem stavby obchvatu, je připraven podat návrhy na vyvlastnění v případě, že se majitelé nemovitostí s městem nedohodnou,“ potvrdil vedoucí odboru výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu ve Velkém Meziříčí Antonín Kozina.

V případě vyvlastnění, tedy odnětí či omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku či stavbě, stanovuje zákon obzvlášť přísné podmínky, za jakých může k tomuto kroku dojít. „Jestliže je stavba zanesená v územním plánu zařazena mezi věci veřejně prospěšné, což je právě náš případ, pak je možné nemovitosti vyvlastnit,“ vysvětlil Antonín Kozina.

Majitelé čtyř pozemků a šesti garáží, kteří zatím nepřistoupili k prodeji svých nemovitostí, mají nyní poslední možnost využít výhodnějších podmínek, jež jim město nabízí. Radnice majitelům v tuto chvíli přidává dvacet procent navíc k odhadní ceně. „Naše podmínky jsou mnohem výhodnější než v případě vyvlastnění,“ podotkl Antonín Kozina.

Jestliže majitelé nemovitostí budou se svým rozhodnutím čekat až do doby, kdy bude vyvlastňovací řízení spuštěno, dostanou navíc maximálně patnáct procent. A ještě hůře na tom budou ti, kteří si prodej zmíněných pozemků a garáží nerozmyslí vůbec. Jestliže dojde k vyvlastnění, dostanou za své nemovitosti zaplacenou pouze úřední cenu. „Pokud se s městem dohodnou, stihne zastupitelstvo během ledna nebo počátkem února odkupy schválit. Pokud ne, postoupí to pak město Kraji Vysočina a dojde k vyvlastňování,“ řekl Antonín Kozina.

V rozpočtu se objevilo také půldruhého milionu korun na zřízení bezpečného přechodu pro pěší i cyklisty přes železniční koleje do průmyslové zóny.
Miliony půjdou na opravu bytových domů, vzniknou parkoviště i hřiště

Velkomeziříčské radnici se už podařilo odkoupit devadesát pět procent všech pozemků potřebných na to, aby mohlo dojít k přemostění Františkova a napojení na dálnici D1.

Nový obchvat si tamní obyvatelé přejí už několik let. „Musím říct, že na slibovaný obchvat čekáme pěkně dlouho. Snad se nám díky němu konečně uleví od tranzitní dopravy. Někdy je to fakt hrozné. Silnice je pořád ucpaná auty, což znamená i zvýšený hluk a výfukové plyny,“ postěžoval si Karel Jínek z Velkého Meziříčí.

„V územním plánu je obchvat zanesen už asi deset let. Měnili jsme katastr se sousední obcí a udělali jsme všechny potřebné kroky, které by stavbu měly umožnit. Pro místní obyvatele je tato stavba velmi důležitá,“ přidal se Antonín Kozina.

My tři králové jdeme k vám… Tak zní první slova koledy, která od prvního ledna zní v ulicích měst a obcí na území okresu Žďáru nad Sázavou. I sem zavítali tři králové, aby nejen svým zpěvem oznámili radostnou novinu o narození Krista.
OBRAZEM: Začíná osmnáctá Tříkrálová sbírka