Mají tam totiž tři vyčleněné učebny, kde společně nacvičují jednotlivé praktické výkony.

„Na hodinách praxe se imituje to, co budou zažívat v nemocnici, až tam ve třetím ročníku nastoupí na praxi. Tady si mohou vše natrénovat," popsala hodiny praxe přímo na škole Marie Říhová, zástupkyně ředitele zdravotnické školy.

Veškeré úkony nejprve vyzkoušejí sami na sobě a snaží se vžít do role nejen ošetřující sestry, ale také pacienta. „U nás studenti odbourají strach a naučí se zvládat výkony tak, abychom je mohli pustit na praxi do nemocnice. Zdůrazňujeme jim, že tam už to není v uvozovkách legrace, ale že jde o živého člověka a tam nemohou udělat chybu," podotkla Říhová.

Nové lůžko, které škola dostala a může ho začít využívat, studentům pomůže seznámit se s náročnou péčí o těžce nemocného pacienta. Tato lůžka jsou totiž v současné době v nemocnicích používána především na odděleních, kde jsou lidé v bezprostředním ohrožení života. „Studenti se na praxích setkávají spíše se starými lůžky, ale věřím, že se časem tato moderní polohovací lůžka dostanou i na běžná nemocniční oddělení," věří Říhová. Proto bude nová pomůcka podle ní pro studenty přínosem. „Lůžko pomůže studentům se vstáváním pacientů nebo s mytím. Usnadní jim práci, když se s ním naučí zacházet," dodala zástupkyně ředitele.

Na jihlavské Obchodní akademii, Střední zdravotnické škole, Střední odborné škole služeb a Jazykové škole Jihlava studuje ve zdravotnických oborech asi 170 studentů. Škola chce i s pomocí nových moderních pomůcek lákat nové zájemce o obor.

A kde končí absolventi školy? „Je velký tlak na to, aby byla sestra vzdělaná, takže někteří studenti pokračují na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách. Jen mizivé procento jde hned do praxe," uzavřela Říhová s tím, že hodně absolventů pracuje v obou jihlavských nemocnicích či na Bulovce v Praze.