Ve středu 2. března se uskuteční ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě přednáška doktorky Marie Svatošové, zakladatelky prvního lůžkového hospice v České republice. Na akci je zvána široká veřejnost.

Přednáška je součástí prezentace projektu hospice Mezi stromy pro Vysočinu. Svým obsahem přiblíží široké veřejnosti problematiku doprovázení nevyléčitelně nemocných a umírajících v prostředí hospice.

Doktorka Marie Svatošová je odbornou garantkou tohoto projektu. „Hospic je místo, kde lidé mohou prožít konec svého života v důstojných podmínkách a kde budou vnímáni jako plnohodnotné lidské bytosti, jimž je věnována komplexní péče týmem odborníků. Mezi ně patří lékaři, zdravotní sestry, psychoterapeuti, sociální pracovníci, ale i duchovní," uvedla Marie Svatošová.

Takové místo na Vysočině stále chybí a Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy usiluje o to, aby se tato situace změnila.
„S městem Jihlava v současné době jednáme ohledně pozemku, kde by mohl hospic stát," říká Ludmila Novotná ze spolku Mezi stromy.

V loňském roce se otevřel kamenný hospic v Liberci, poté už jsou v republice jen dva kraje, kde kamenný hospic není, a sice v Karlovarském kraji a na Vysočině. „Jsem přesvědčený že moje mladší kolegyně se kamenného hospice na Vysočině ještě dožijí, pro mě jako pro důchodce je to otázka. Ale stejně to k tomu musí dospět, musejí být jak poskytovatelé domácí hospicové péče, tak i kamenné hospice," řekl už dříve ředitel Domácího hospice Vysočina Petr Havlíček s tím, že by nemuselo jít o velké zařízení.

„Každý si představí velký hospic typu Čerčany, ale přiznám se, že mé myšlenky se ubírají směrem k více menším hospicům, jichž by bylo více a byly by propojeny s domácí hospicovou péčí, což je ideální kombinace," řekl Havlíček.

Partnersky se přednášky zúčastní Domácí hospic Vysočina a Bárka – Charitní domácí hospicová péče Jihlava. Obě tyto organizace poskytují hospicovou péči v domácím prostředí na Jihlavsku.

„Zemřít doma považujeme za nejlepší možnou alternativu pro člověka, který je na konci své životní cesty. K tomu však nemá podmínky každý. Pro ty, kteří doma zemřít nemohou, bychom měli mít alternativu hospice. Lůžkový hospic je hned druhou nejlepší možností, kterou můžeme zvolit pro důstojné umírání," řekla závěrem Novotná.

Přednáška se uskuteční ve středu 2. března 2016 od 16 hodin v aule Vysoké školy polytechnické Jihlava na Tolstého ulici. Vstupné je dobrovolné.