Celorepubliková akce, při níž se křesťanské chrámy a modlitebny otevírají lidem v nezvyklou dobu a přinášejí sváteční program, připadá na pátek 29. května. Pro letošní rok bylo k Noci kostelů zvoleno motto podle biblického úryvku z žalmu 139. „Žádná tma pro tebe není temná, noc jako den svítí, temnota je jako světlo," citoval farář žďárské římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie Vladimír Záleský a pozval návštěvníky na pestrý kulturní program.

Ten se bude odehrávat souběžně jak v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie, tak i v poutním kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. S předstihem, již v 17.15 hodin, začne v bazilice Dětskou mší svatou, zatímco na Zelené hoře bude kulturní pásmo zahájeno přivítáním hostů až v 18 hodin. O půl hodiny později tam zazpívá chrámový sbor Fons.

Ochuzeni při Noci kostelů nebudou příznivci sborové hudby, ale také návštěvníci, kteří se chtějí o žďárských svatostáncích dozvědět zajímavé informace. O poutním kostele svatého Jana Nepomuckého se bude v jeho útrobách vyprávět v 19.30 hodin. V bazilice je na 19.45 hodin po koncertu sboru Musica Sarensis, naplánována komentovaná procházka.

Letošní sedmý ročník Noci kostelů otevře pro veřejnost brány kostelů, modliteben, sborů a duchovních center po celé České republice. Smyslem akce je přiblížit atmosféru křesťanských svatostánků běžným lidem. „Cílem pátečního večera je nabídnout návštěvu chrámových prostor zejména těm, kteří nejsou jejich pravidelnými hosty," vysvětlil biskup Vojtěch Cikrle z brněnské diecéze, pod kterou žďárská římskokatolická farnost spadá.

1500 kostelů

Do Noci kostelů je v tuzemsku tentokrát přihlášeno téměř patnáct stovek míst, která dohromady nabízejí 1200 různorodých programů. V brněnské diecézi se Noc kostelů uskuteční na 183 místech. Přímo ve Žďáře nad Sázavou pořádají „duchovní noc" také v modlitebně Českobratrské církve evangelické v Husově ulici. Od 18.30 hodin si tam lidé užijí výstavu kreseb školáků, hudbu a také zpěv.

Noc kostelů se uskuteční také na dalších místech Žďárska. Například v kostele Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě, v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí anebo v kostele svatého Bartoloměje v Rozsochách na Bystřicku.

Již minulý pátek se duchovní akce s předstihem uskutečnila ve Velké Bíteši. Tamní svatostánek ožil několika koncerty, programem pro děti a bohoslužbou.

---------------------

Program Noci kostelů

pátek 29. května

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše

17.15 Rajský dvůr

Dětská mše svatá pouť ke svaté Zdislavě

18.15 před portálem baziliky

Soubor Horácká muzika: z pramenů horácké lidové hudby

19.00 bazilika

Musica Sarensis: Antonín Dvořák Biblické písně

19.45 bazilika

Procházka bazilikou: komentovaná prohlídka

20.30 křížová chodba na faře

Patagonie: vyprávění a promítání z cest

22.00 bazilika

Krátký varhanní koncert a duchovní slovo na závěr dne

Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře

18.00 Přivítání hostů a představení průvodců

18.30 Chrámový sbor Fons: koncert duchovní hudby

19.30 Kudy vede světlo: vyprávění o poutním kostele

20.00 Jiří Meca a Michaela Kuřavová: Vientomarero Duo příčná flétna a kytara

21.00 Pavel Elbl: Když já mluvím o míru, oni chtějí válku… (Ž 120) Konec 2. světové války na Žďársku

22.00 Sváteční slovo a rozloučení s hosty


Podrobné informace o Noci kostelů 2015 naleznete na webu www.nockostelu.cz, www.zdarskefarnosti.cz