Kauzu mu tento týden vrátil k novému projednání Nejvyšší správní soud. Krajský soud musí zvážit, zda je návrh stále aktuální, a zjistit, zda iniciátoři vůbec ještě trvají na konání plebiscitu. Vyplývá to z informací na úřední desce.

Snahu o vyvolání referenda provázejí složité právní spory. Krajský soud loni po různých peripetiích stanovil termín hlasování na 13. prosince 2014, s čímž ale nesouhlasil ani magistrát, ani přípravný výbor. Zastánci referenda kvůli naději na vyšší účast usilovali o jeho spojení s nějakými volbami. Obě strany podaly kasační stížnosti, jimž Nejvyšší správní soud loni přiznal odkladný účinek. Proto se prosincové hlasování neuskutečnilo.

„V dalším řízení bude úkolem krajského soudu zjistit, do jaké míry je navrhované místní referendum aktuální, a uvážit, existují-li tu důvody k odklonu od zákonného standardu konání místního referenda do devadesáti dnů od jeho vyhlášení," stojí v čerstvém soudním rozhodnutí.