Na soutěžící čeká trasa
s nejrůznějšími nástrahami a fiktivními zraněními, která se mohou vyskytnout 
v přírodě. Podle Marie Říhové, zástupkyně ředitele Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické Jihlava, jsou na tom s poskytnutím první pomoci nejlépe právě mladí lidé a děti. A to i díky projektu První pomoc do škol Kraje Vysočina, který se snaží žákům předat základní znalosti v poskytování laické zdravotnické první pomoci. „Lidé mívají obavu, aby dotyčnému spíše neuškodili či neublížili. Pravdou však je, že každá pomoc se cení. Co se týče pohlaví, není to jednoznačné, spíše záleží na povaze osobnosti," uvedla zástupkyně a spoluorganizátorka soutěže Říhová.

Zájem lidí o znalost první pomoci se zvyšuje, leckdy ale široké veřejnosti chybí primární informace o jejím poskytnutí. „Poskytnout první pomoc lze i telefonicky, kdy po zkontaktování záchranné služby může dispečer podat informace 
a navigovat člověka na druhé straně až do příjezdu zdravotnické záchranné služby," zmínila tuto možnost ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Vladislava Filová.
Zabránit šíření neznalosti o poskytnutí první pomoci se snaží i nemocnice.

„Veřejnost zájem projevuje. Spíše se však jedná o starší generaci nebo novopečené maminky, které mají zájem o první pomoc pro děti. Mladí nedávají svůj zájem najevo z toho důvodu, že ve školách naše nemocnice pořádá kurzy pro školáky," potvrdila zájem tisková mluvčí Nemocnice Pelhřimov Petra Černo.
Také je dobré vědět, že například ve vozech městské hromadné dopravy nebo na bannerech umístěných na nejrůznějších místech 
v ulicích se objevují srozumitelné návody, jak člověk může pomoci druhému, kte-rý má evidentně zdravotní problémy.

„Osvěta je velice důležitá, návody na první pomoc mají i některé lékárničky. Osobně si myslím, že každý by měl mít zájem znát alespoň základy první pomoci kvůli svým blízkým dětem. Například zaměstnanci nemocnic jsou pravidelně proškolováni v resuscitaci, hygieně rukou, a to 
i když nejsou zdravotníky," uvedla svůj názor na důležitost takové prevence Černo.

Na Pelhřimovsku se problematice první pomoci věnuje i organizace RedFox, která kromě volnočasových aktivit pro děti a mládež má 
i speciální sekci, nazvanou První pomoc. „Pravidelně vedeme kroužek, pořádáme víkendové akce se zaměřením na výuku první pomoci, které se dlouhodobě věnujeme. Jedná se totiž o nedílnou součást našich živo-tů, a nikdo z nás neví, kdy ji bude sám potřebovat," podotkl předseda organizace Michal Burda.

Též potvrdil, že v dnešní době rodiče nedostatečně podporují své ratolesti 
v rozvíjení v této oblasti. „Čím víc lidí dokáže poskytnout první pomoc, tím víc osob bude mít šanci nejen na přežití, ale i na kvalitnější posttraumatický průběh," dodal.

Závažnost poskytování první pomoci pociťují i zaměstnavatelé. Proto i oni se snaží svým zaměstnancům poskytnout určitý vhled do této oblasti a zajistit různá školení.

V Mladém Bříšti poměří dnes a zítra své síly cel-
kem 35 družstev. Dvě třetiny tvoří zdravotnické školy z České republiky, družstva ze Slovenska, dvě z Německa a družstvo z rakouského Červeného kříže. Mezi porotci jsou zkušení současní a bývalí pracovníci z Kraj-ské záchranné služby Kraje Vysočina.
Velkým lákadlem nejen pro soutěžící je kompletně vybavený záchranářský vrtulník sjednaný na čtvrtek dopoledne. Nejen mladí záchranáři budou tak moci zhlédnout jeho interiér. Součástí bude i ukázka modelové situace pro transport.

Zajímavostí dle Říhové je, že ze zmíněných států jsou na tom nejlépe s první pomocí Rakušané. „V Rakousku funguje vynikající systém Červeného kříže, často pracují s mládeží, veřejností, mají lepší vybavení a velice dobře si umí v daných situacích poradit."

Dominika Benešová