Podle slov Pavla Fraňka, náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí, se v Kraji Vysočina vyšetření týká zhruba 3700 zaměstnanců v 38 zařízeních, z nichž 19 je zřizováno přímo Krajem Vysočina. "Rychlotesty do sociálních pobytových zařízení na Vysočině rozváželo šest pracovníků krajského úřadu včetně ředitele Zdeňka Kadlece. Podle plánu by měly domovy mít sady pro testování do odpoledních hodin," dodala Svatošová.

Mimořádné opatření se týká nejen domovů pro seniory, ale také ústavů sociální péče a domovů se zvláštním režimem. "Testy budou prováděny zdravotnickým personálem domovů, popřípadě lékařem, s nímž má domov uzavřenu smlouvu. Všechna sociální zařízení povedou o testování podrobnou evidenci, případnou pozitivitu vykázanou testem okamžitě hlásí krajským hygienikům, kteří přijmou opatření,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Franěk. Ten předal rychlotesty třeba pro krajské zařízení ve Velkém Meziříčí nebo jihlavský domov Lesnov.

Podle ředitele Domova Jeřabina Petra Krčála je jím vedené zařízení s 106 zaměstnanci na testování připraveno. „Nejdůležitější je v této době disciplína celého týmu a přísné dodržování všech nastavených opatření. Zaměstnanci budou testováni už dnes a dále průběžně, tak jak se budou vracet z velikonočního volna,“ uvedl v pátek Petr Krčál.

Osobně si testy pro své zařízení pro zhruba osm desítek zaměstnanců přijel do sídla Kraje Vysočina v Jihlavě ředitel Domova důchodců v Proseči u Pošné Jiří Hormandl, kteří řídí jediné specializované pracoviště v kraji pro nemocné Huntingtonovou chorobou. „Jsme připraveni udělat jakékoli účinné opatření, které od nákazy ochrání naše klienty. Pokud jde o rychlotesty, uvidíme jaká bude jejich prokazatelnost. V žádném případě protestování zaměstnanců nebude mít vliv na přísná hygienická a další opatření, která jsme v minulých dnech v domově přijali,“ dodal Hormandl s tím, že testování přinese do domovů jisté uklidnění.