Ptáci v těchto dnech nejen začínají zpívat, ale vyhledávají i místa pro hnízdění. Naspěch tak měli i členové sdružení Zelené srdce, kteří se starají o 650 budek ve čtyřech okresech.

„Dokončili jsme kontroly a čištění budek pro drobné pěvce, kterých máme vlastních, nebo v péči na 400 kusů," vysvětluje Pavel Koubek. Drobní pěvci si totiž stavějí i v budkách každý rok nové hnízdo, a tak je nutné hnízda pravidelně odstraňovat a také je to příležitost zjistit kolik budek a kým bylo obsazeno. „Nejběžnější budky „sýkorníky" jsou obsazeny asi z padesáti procent, ale třeba v městských parcích v Humpolci to bylo v loňském roce až pětaosmdesát procent.

Kromě nejrůznějších druhů sýkor v nich hnízdí i brhlík lesní, ale setkáváme se i s dalšími živočichy jako jsou myšice, vosy a vzácně i plšík lískový." prozrazuje Pavel Koubek.

Méně běžnými budkami pro pěvce jsou budky pro skorce umístěné pod mostky kolem vodních toků, nebo budky pro šoupálky s dvěma vletovými otvory na zadní straně budky.

Zelené srdce však pečuje i o větší budky. „Staráme se i o budky pro sovy pálené, poštolky, sýce rousné, ale také pro netopýry, ale u těchto budek je obsazenost mnohem menší, protože se jedná o vzácné druhy," říká Pavel Koubek.

Ptačí budky na Vysočině vyvěšovali v posledních březnových dnech nejen ochránci přírody a lesníci, ale také mnoho majitelů zahrádek. Mnohdy se však jedná o budky nevhodné, které ptáci neradi obsazují. „Některé prodávané budky sice krásně vypadají, ale pro ptáky nejsou moc dobré a doporučuji obrátit se spíš na šikovné truhláře, nebo se nejdřív poradit," dodává Pavel Koubek.