„Letos si připomínáme 410. výročí povýšení Žďáru na město Františkem, kardinálem z Ditrichštejna, takže nebude chybět historický průvod od parku v Sadové ulici na náměstí, a pak na pódiu na náměstí divadelní hra o této významné události," informoval starosta Žďáru nad Sázavou Zdeněk Navrátil.

S dobou před čtyřmi sty lety k povýšení Žďáru došlo 11. června 1607, bude spojený například i festivalový program ve Farských humnech, kde se mimo tradiční šermířské ležení, které zajišťuje ždárský šermířský spolek Flamberg, počítá rovněž s dobovým jarmarkem, hudbou a tancem. Motto Dne Žďáru zní Žďáráci pro Žďáráky, a proto žďárská radnice při skladbě programu upřednostňuje účinkující přímo ze Žďáru a hudební skupiny s vlastní tvorbou.

Dalším nosným prvkem letošního festivalu bude probíhající celorepublikový Rok baroka, respektive jeho místní varianta nazvaná Rok žďárského baroka. „Při letošním festivalu Contentus Moraviae se v pátek 9. června v bazilice uskuteční vystoupení souboru Czech Emsemble Baroque, na který pak naváže tradiční muzejní noc," řekl Navrátil.

Akce pořádané v rámci Roku žďárského baroka se však neomezí pouze na červnový Den Žďáru. „Žďár je neodmyslitelně spojený s kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře památkou UNESCO, takže program našich barokních slavností bude lákadlem pro další návštěvníky. V tomto duchu se letos uskuteční otevřené zámecké zahrady, festival KoresponDance, akce Kouzelný zámek, již zmíněný Contentus Moraviae, klášterní noc, Bachův varhanní podzim a další drobnější aktivity města, jeho organizací nebo neziskovek," doplnil starosta.