Nový krajský rozpočet, který počítá se stejnými výdaji a příjmy, v úterý schválili krajští zastupitelé. Pro bylo třicet zastupitelů, dva byli proti a deset se zdrželo hlasování.

„Jedná se o rozpočet velmi zodpovědný, který zohledňuje přípravu na čerpání evropských peněz," řekl náměstek hejtmana Vladimír Novotný. Díky novele zákona o rozpočtovém určení daní by podle Novotného měla Vysočina příští rok získat navíc nejméně 350 milionů korun. Hned je neutratí, ale převede je do svého fondu, z něhož financuje dotované projekty.

Mezi nejvýznamnější investiční akce, které budou zahájeny, patří dvě nemocniční stavby v Jihlavě a v Třebíči.

Rozpočtové příjmy v příštím roce kraj posílí ze svého fondu, případně kontokorentního úvěru, o 397 milionů korun, které potřebuje na financování evropských projektů.

Celkový objem posledního rozpočtu schváleného současným zastupitelstvem bude o čtyři procenta vyšší než letos. Největší výdajovou kapitolou krajského rozpočtu bude tradičně školství, kam půjde podobně jako tento rok 4,3 miliardy korun. Za dopravu kraj vydá 1,55 miliardy korun, o čtyři procenta více než letos. Na desítky plánovaných oprav a rekonstrukcí silnic a mostů je zatím vyčleněno 308 milionů.