Jeho nadřízení v Mann Hummelu mu však stále prodlužovali smlouvu jen na dobu určitou. Vždy o několik měsíců.

Když se pak Komárek obrátil na firmu s tím, že by podle zákoníku práce chtěl změnit poměr na dobu neurčitou, situace se údajně vyhrotila.

Nadřízení mu prý nakonec znemožnili chodit do práce.

Lukáš Komárek se proto obrátil na Okresní soud v Třebíči. Ten rozhodl v jeho prospěch, následné odvolací řízení na půdě Krajského soudu v Brně a následně i u Nejvyššího soudu však skončilo pro Komárka neúspěchem.

Po celé čtyři roky trvajících soudních sporů pro něj bylo údajně velmi obtížné najít si nové zaměstnání.

„Z právního hlediska totiž nebylo jasné, zda je stále zaměstnancem firmy, nebo ne," vysvětlil Komárkův právní zástupce Lukáš Kliment.

Ve věci nyní s konečnou platností rozhodl Ústavní soud. Žalobu Lukáše Komárka sice v úterý zamítl, avšak s odůvodněním, že jeho pracovní poměr ve firmě Mann Hummel se automaticky změnil na dobu neurčitou, a pokud jejímu uzavření chtěl zaměstnavatel zabránit, měl se na soud obrátit on.

Na soud se měla obrátit firma

„Soud v podstatě řekl, že stěžovatel za dané situace vů- bec nebyl povinen podávat příslušný návrh soudu, a pokud tak neučinil zaměstnavatel, trval jeho pracovní poměr i nadále a překlopil se na poměr na dobu neurčitou," potvrdil soudce zpravodaj Ústavního soudu Vojtěch Šimíček.

Společnost Mann Hummel z Nové Vsi však nadále tvrdí, že při ukončení pracovního poměru s Lukášem Komárkem postupovala v souladu s tehdy platným zákoníkem práce. „A rovněž v souladu s platnou judikaturou Nejvyššího sou- du ČR. Současně, již na samotném počátku, byl tento postup schválen i ze strany naší odborové organizace, a to v rámci uzavřené dohody o úpravě pracovních poměrů na dobu určitou," podotkla mluvčí firmy Daniela Vilhelmová.

Rozsudek Ústavního soudu naopak přivítal Lukáš Komárek. „Konečně to po čtyřech letech nejistoty znamená, že jsem zaměstnaný a budu snad žít normálním životem," ulevil si.

V nejbližší době hodlá oslovit firmu Mann Hummel a dojednat nástup do svého staronového zaměstnání.

K jeho možnému přijetí do běžného pracovního procesu se vedení společnosti Mann Hummel prozatím nevyjádřilo. Podle Daniely Vilhelmové tak učiní v nejbližší možné době, hned po obdržení písemného vyhotovení rozsudku Ústavního soudu, jeho detailním prostudování a také poradě s právním zástupcem firmy.

Podle Luboše Klimenta je však nejnovější nález soudu jednoznačný. „Osobně doufám, že zaměstnavatel ho bude respektovat a umožní klientovi nástup do zaměstnání," poznamenal. „V opačném případě budeme s klientem nuceni podniknout další právní kroky," upozornil Komárkův právní zástupce Luboš Kliment.