To jsou tři největší investiční akce, které má v plánu realizovat v letošním roce Ředitelství silnic a dálnice (ŘSD) na Vysočině. Opravy a rekonstrukce pak ŘSD plánuje na dvanácti místech kraje. Bude například pokračovat v opravách silnice s označením I/38. Opravovat se bude úsek ze Stonařova do Dlouhé Brtnice na Jihlavsku.

Kraj Vysočina plánujev letošním roce proinvestovat na modernizace silnic II. tříd 600 milionů korun. Počítá s tím, že budou spolufinancované ze zdrojů Evropské unie. „Motoristé sev příštím roce projedou po novém železničním mostě v Okrouhlici. Stavba byla ovšem zahájena už v loňském roce," uvedla Monika Brothánková z tiskového oddělení Kraje Vysočina.

Dále budou moci řidiči začít využívat také napřímenou silnici mezi obcemi Velká Bíteš a Křoví ve směru na Tišnov. Dokončovací práce však budou pokračovat až do roku 2018.

V rámci frekventované spojky mezi Brtnicí a Třebíčí bude letos zrekonstruován rizikový úsek na výjezdu z Brtnice v délce necelého kilometru. „V rámci rekonstrukce dojde k výměně celé konstrukce vozovky, úpravě jejího směrového a výškového řešení včetně rekonstrukce opěrných zdí a vybudování nové zárubní gabionové zdi," dodala Monika Brothánková.

Největší dopravní stavba, která bude dokončena na Vysočině v letošním roce, zcela nová silnice mezi Božejovem a Pelhřimovem, bude měřit 5,4 kilometru. Její součástí bude devět mostů a dvě mimoúrovňové křižovatky. Silnice na svém jihozápadním konci naváže na dříve dokončený obchvat Božejova.

Náklady na novou silnici byly vyčísleny na 448 milionů korun bez DPH. „Musely se tam dělat některé práce navíc, konečná cena bude zřejmě vyšší," poznamenala ředitelka jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic Marie Tesařová.

Řidiči, kteří budou mířit z Pelhřimova na jih, se po zcela nové silnici svezou uprostřed letošního léta. Zhruba kilometr jízdy od hranic okresního města ještě pořád budou muset absolvovat po silnici staré. Pak ale zatočí doprava, kde nový úsek nové silnice začíná, a začnou si vychutnávat cestu po zcela novém povrchu.

Nohu z plynu možná sundají až před Pravíkovem, jednou ze dvou vesnic, které se obchvatu na silnici I/34 nedočkaly. Tou druhou je Vodná, poslední vesnice před hranicemi Vysočiny s Jihočeským krajem.

Hlavní silniční tah pak pokračuje směrem na Jindřichův Hradec a České Budějovice.

Na dva roky naplánovaná stavba jde do finále. Nad Ondřejovem se už dokonce jezdí po nové silnici, která je součástí nové mimoúrovňové křižovatky a v závěru minulého roku nahradila několik set metrů původního silničního tahu.

Za necelých sedm měsíců začne sloužit celá nová stavba. „V souladu s harmonogramem zprovozníme nový úsek silnice I/34 mezi Božejovem a Pelhřimovem do konce července," připomněla klíčový termín ředitelka jihlavské správy ŘSD Tesařová. Do konce roku zůstane prostor na dokončovací práce kolem nové silnice. Podle Tesařové současné mrazivé počasí, které znemožňuje v pracích pokračovat, termín zprovoznění silnice neovlivní. Se zimou se při přípravě harmonogramu počítalo.

Na novu silnici čekají nejen řidiči, ale i obyvatelé Myslotína, Ondřejova a Ústrašína. Právě tyto vesnice se díky obchvatu zbaví tranzitní kamionové dopravy, na což obyvatelé čekali dlouhé roky. „Bez kamionů se nám tady hodně uleví," řekl už dříve Deníku starosta Ondřejova Josef Brož.

Ve žďárském okrese žádný nový úsek silnice v letošním roce nevznikne, počítáno je pouze s opravami. Po kilometrech nového asfaltu volají roky v Novém Veselí na frekventované silnici spojující Žďár nad Sázavous Jihlavou. Na této trase již silnice obešla Bohdalov a Jamné na Jihlavsku.

„Projektová dokumentace je hotová, už jsme i s Budčí zahájili majetkoprávní řízení s majiteli pozemků pod trasou obchvatu. Co se týče nás, počítáme, že do konce měsíce budeme mít všechny pozemky pod smlouvami," přiblížil starosta Nového Veselí Zdeněk Křivánek s tím, že poté budou pokračovat další úkony. Příští rok by měla následovat žádosto evropskou dotaci, neboť kraj již dříve avizoval, že začne obchvat stavět pouze za předpokladu zajištění dotační podpory.

Další část obchvatu města by v následujících letech ráda viděla i radnice ve Žďáře nad Sázavou. Po přeložce silnice I/19 od křižovatky u Mělkovic – zprovozněné na podzim roku 2015, chce nyní město pokračovat propojením ulic Brněnská a Jihlavská. To by znamenalo další odvedení tranzitní dopravy ze středu města ve směru z Nového Města na Moravě na Jihlavu. Záměr je ve fázi přípravy technické studie.

Obchvat Jaroměřic

Krajský úřad také připravuje dokumentaci pro stavbu obchvatu Jaroměřic nad Rokytnou na Třebíčsku. Tamní radnice volá po vyvedení hlavně tranzitní dopravy z ulic města už dlouho. „Hlavně při příjezdu do Jaroměřic od Třebíče je zástavba pouličních domů tak blízko sebe, že dva kamiony musí jet krokem, aby se tam bezpečně vyhnuly. Nebezpečné je to samozřejměi pro lidi, kteří se pohybují na chodnících," upozornil jaroměřický starosta Jaroslav Soukup.

Podle něj by se mohly administrativní úkony vyřešit během letošního roku a stavba začít už v příštím roce. Bude ale záležet, jak rychle se krajským úředníkům podaří vykoupit či směnit pozemky na stavbu obchvatu.

V Havlíčkově Brodě dojde letos k opravě povrchu silnice první třídy v Humpolecké ulici, a to od železničního mostu po světelnou křižovatku s Masarykovou ulicí, investorem bude ŘSD. Opraven by měl být také asi půl kilometru dlouhý úsek silnice druhé třídy v Mírové ulici, za železničním přejezdem u nádraží ve směru na Bartoušov a přes most nad Šlapankou. Havlíčkův Brod se bude na této opravě spolupodílet asi osmi miliony korun, hlavním investorem bude Kraj Vysočina.

Sama radnice pak chystá další opravy silnic. „Jde například o ulici Prokopa Holého vedle školky či ulici Konečnou. Město má také vyčleněných deset milionů korun na výstavbu cyklostezky v Masarykově ulici. Ta povede od nového hřbitova až ke zdravotní škole. I chodníky v těchto místech jsou ve špatném stavu, a budou opraveny," uvedl starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

Opravy v režii ŘSD v roce 2017:
• I/19 Bystřice nad Pernštejnem., most ev. č.19-082
• I/19 Hamry nad Sázavou, most ev.č. 19-073
• I/23 Telč – Stranná
• I/23 Třebíč – Ptáčov
• I/23 Třebíč, ul. Bráfova
• I/34 Nové Ransko, most ev.č.34-049
• I/34 Havlíčkův Brod, ul. Humpolecká
• I/37 Žďár nad Sázavou – Ostrov nad Oslavou (vč. mostu Sazomín)
• I/37 Křižanov průtah
• I/38 Frýdnava – Habry
• I/38 Jihlava, mosty přivaděč
• I/38 Stonařov – Dlouhá Brtnice

Plánované modernizace krajských silnic v roce 2017
• II/150 Okrouhlice – most evid. číslo 150-022 (realizace v letech 2016 – 2017)
• II/379 Velká Bíteš – křiž. s III/3792 (realizace v letech 2016 – 2018)
• II/347 Humpolec – ul. Čejovská, okružní křižovatka
• II/405 Brtnice (sanace svahu v průtahu městem)
• II/351 Třebíč – křiž. s II/399, 1. část
• II/129 Březina – most ev. č. 129-003
• II/150 Pavlíkov – Leštinka (realizace v letech 2017 – 2018)
• II/406 Telč – hr. kraje
• II/392 Kralice n. O. – křiž. s I/23 – křiž. s II/399
• II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043
• II/602 Jihlava – Dvorce (v případě posunutí termínu realizace projektu II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043 na rok 2018)

Pozn.: Pouze vybrané investiční akce Kraje Vysočina, s podporou fondů Evropské unie