„Šestičlenná družstva rozdělená do dvou tříčlenných hlídek budou na stanovištích soutěžní stezky plnit úkoly z oblasti ekologie, ochrany přírody, životního prostředí, geologie, zoologie, botaniky a dalších,“ popsala princip soutěže Lenka Šuveríková z centra Chaloupky.

Zlatý list je tradiční přírodovědná soutěž pro žáky základních škol a příslušných ročníků gymnázií. „Smyslem soutěže je umožnit setkání dětem se zájmem o přírodu a formou soutěže ověřit jejich znalosti. Děti se učí veřejně prezentovat své aktivity a formulovat nabyté znalosti. Soutěž si taktéž klade za cíl inspirovat a motivovat děti a vedoucí kolektivů k další činnosti v přírodě a pro přírodu,“ uvedla Šuveríková.

Tradice Zlatého listu sahá až do počátku sedmdesátých let minulého století. Tehdy vznikla jako soutěž přírodovědných oddílů v rámci Pionýrské organizace pod názvem Zelená stezka.

Krajské kolo soutěže pořádá na Čeřínku společnost Chaloupky za podpory Kraje Vysočina. Děti a dospělí v rámci programů Chaloupek poznávají přírodu a život na venkově. Chaloupky nabízejí svoje programy na šesti pracovištích v Kraji Vysočina.

Národní kolo Zlatého listu bude v červnu. Uskuteční se v obci Lubenec v Ústeckém kraji.