ALEXANDRA KNAPOVÁTakovými způsoby zajišťují nyní bezpečnost svých dětí základní 
a mateřské školy na Pelhřimovsku, které Deník oslovil.

Kvůli tragické události, která se v říjnu odehrála 
v budově střední školy ve Žďáru nad Sázavou, navíc představitelé škol a školek nevylučují, že budou bezpečnostní opatření ještě přísnější. I když navíc jedním dechem dodávají, že by pomohlo i to, kdyby si lidé více všímali a upozorňovali na nenadálé či nezvyklé situace.

Nedobytná pevnost?

Minimální možnost vstupu nepovolaným osobám do prostor ZŠ a MŠ v Žirovnici mají zajistit opatření, která tam platí nově od listopadu.

Novinkou je, že vedení školy zajistilo nepřetržitý dozor dospělé osoby u vstupu do základní školy již od 6.15 hodin tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků, kteří přicházejí do školní družiny a na nultou hodinu.

„Je to jasná kontrola, že do školy vstoupí skutečně jen děti, protože škola je přece jenom rozlehlý objekt a my tím máme jistotu, že se tam pohybují jenom ti, kteří tam mají být," nechal se slyšet starosta Žirovnice Milan Šmíd.
K doplnění opatření patří 
i pořízení bezpečnostních kamer, jež by měly být do konce roku nainstalovány právě 
u vchodů do ZŠ a MŠ.

„Zabezpečení bylo ve škole a mateřince vždycky. Návštěvník se tam nemohl dostat, aniž by si nezazvonil. Myslím si, že nová opatření, která tu jsou, jsou vylepšená a vyžadují větší důslednost od všech, jak od samotné školy, tak od rodičů. Rodiče musí pochopit, že všechna opatření se nedělají proto, abychom jim znepříjemnili život, ale abychom ochránili bezpečí a majetek dětí. Od nich proto vyžadujeme určitou součinnost," přiblížil starosta Žirovnice Milan Šmíd.

Mateřské školy v Pelhřimově jsou podle slov jejich ředitelky Věry Harudové zajištěny v rámci materiálních a personálních možností škol. To znamená, že školy se zamykají v osm hodin. Znovu se odemknou v půl dvanácté a o půl hodiny později se opět zamknou. Důvod je jednoduchý – některé děti chodí domů po obědě. Objekty se pak opět odemykají ve dvě hodiny.

„Bohužel není v našich možnostech, abychom měli jednoho člověka, který stojí u dveří po celou dobu provozu jednotlivých mateřských škol a vpouští dovnitř lidi. Z toho důvodu jsou naše zařízení opatřena kamerovým systémem při vstupech do budov. Samozřejmě je proškolen veškerý personál zařízení, aby si všímal cizích osob, které tam nepatří. Do školek totiž vstupují kromě rodičů a prarodičů dětí i různí dealaři či odborní pracovníci," přiblížila ředitelka Mateřských škol v Pelhřimově Věra Harudová s tím, že personál některé lidi zná a jiné zase naopak ne.

Jiná situace je totiž ve školce, kde je 180 dětí a jiná zase tam, kde je zapsaných devadesát dětí. „Co se týče zabezpečení, tak stále hledáme nové cesty. Zkontaktovali jsme se s panem Točíkem, ale osobně si myslím, že ani čipové systémy neochrání mateřské školy před vstupem cizí osoby. Zabezpečení je strašně složité, navíc čekáme i na vyjádření ministerstva, jak by zabezpečení mělo vypadat. Nejideálnější se nám jeví lidský faktor, kdy by opravdu u každé školy byla osoba a všechny lidi kontrolovala, ale na to v současné době nejsou finanční prostředky," poznamenala ředitelka. Ta dodala, že zatím nezaznamenali žádný podnět od rodičů.

„Do jedné školky v Pelhřimově vodím dceru. Musím říci, že s bezpečností jsem spokojena. Nikdy tam k žádnému problému nedošlo," podotkla pro Deník paní Jana z Pelhřimova, která si však nepřála zveřejnit své jméno.

Supermoderní zabezpečení

Budova Mateřské školy Za Branou v Pacově se skládá ze čtyř starších pavilonů a tudíž má čtyři vchody. Budova je každý den ráno pro rodiče či příbuzné dětí, které je do mateřinky vodí, otevřena do osmi hodin.

„Poté objekt zavíráme. Pokud se chce někdo do budovy mateřské školy dostat, musí ohlásit důvod návštěvy. Bezpečnost dětí a personálu je pro nás na prvním místě," zdůraznila ředitelka MŠ Za Branou Dana Maděrová.
Podle ní je nejlepší ochranou lidský faktor. A právě s ním si jejich mateřská škola musí vystačit minimálně do června příštího roku. „Máme projekt na výstavbu nové moderní mateřské školy, který počítá s nejvyšším stupněm zabezpečení," dodala Dana Maděrová.